Consultanță în tehnologii si soluții digitale

Consultanță în tehnologia informației și servicii moderne adaptate și personalizate fiecărui tip de organizație

Digitalizarea este nu doar cuvântul de ordine al mediilor de business contemporane, dar și unica direcție de dezvoltare și de obținere a unor avantaje competitive ori de fluidificare a proceselor de business și a celor implicate în activitatea generală din cadrul organizațiilor, fie ele din mediul privat, fie din mediul instituțional al administrației publice locale și centrale.

Alături de consultanța în afaceri, serviciile de consultanță în domeniul tehnologiei informației pe care echipa Mazars România este gata să le pună la dispoziție, în mod personalizat fiecărei organizații, constituie un factor determinant de identificare a celor mai bune și eficiente soluții de adaptare, implementare și, nu în ultimul rând, de exploatare a infrastructurii actuale IT. De asemenea, merită reținut că noile tehnologii, odată implementate în fluxurile de activitate organizaționale conduc la o valorificare superioară a timpului și a resurselor cu excelente rezultate asupra planificării strategice, a eficienței și eficacității activității economice și a celei administrative dar și cu o reducere considerabilă a costurilor de operare.

Însă, numărul și gradul de sofistificare ale soluțiilor digitale aflate la dispoziția unei organizații continuă să crească vertiginos. Aceste soluții ne ajută să lucrăm mai rapid, mai inteligent și mai bine ca niciodată, însă sunt complexe și dificil de gestionat fără o expertiză internă adecvată. Aici intervin experții noștri - care cunosc soluțiile și tehnologia în cele mai mici detalii și pot crea rapid condițiile necesare pentru funcționare, cu rezultate mai bune și pentru mai mult timp, pentru a vă da oportunitatea și libertatea de a vă concentra mai intens asupra obiectivelor principale ale afacerii dumneavoastră.

Soluții digitale și idei pentru eficientizarea activității organizațiilor

Cu ajutorul cunoștințelor noastre tehnice vaste, cu o abordare personală și bazându-ne pe experiența noastră sectorială, aducem răspunsuri și soluții inovatoare adaptate fiecărui client și fiecărui domeniu de activitate în parte. Putem genera economii de costuri administrative prin automatizarea și digitalizarea proceselor, putem accelera soluționarea litigiilor prin e-discovery și analiza documentelor și putem grăbi auditurile prin învățare automată (machine learning). De asemenea, ne axăm în mod specific asupra analizei avansate a datelor. Suntem de părere că abilitatea de a transforma datele brute în informații practice, dar și transformarea soluțiilor IT ale companiilor și tranziția către noi modele de business bazate pe digitalizare și chiar impuse de acest fenomen tehnologic și economic în egală măsură sunt competențe vitale pentru succesul afacerilor în ziua de astăzi.

Modul nostru de lucru flexibil și personalizat se concentrează preponderent asupra particularităților fiecărei organizații. Unele companii au nevoie de asistență imediată, de exemplu atunci când descoperă un incident cibernetic. Alte organizații pot avea nevoie de o colaborare susținută, pe termen lung, în timp ce explorează și implementează proiecte multianuale precum migrarea către cloud sau adoptarea de soluții de securitate cibernetică și protecția datelor și microservicii.

Consultanță în tehnologii avansate ale informațiilor pentru modernizare și creștere

Organizațiile au nevoie de servicii adaptabile în domeniul consultanței în tehnologii avansate ale informațiilor fiind cunoscut faptul că obținerea unor seturi de informații coerente, corecte și de calitate stau la baza unor decizii pe care se bazează procese și activități cheie. Astfel de procese pot influența în mod decisiv bugetarea anumitor ramuri și direcții de dezvoltare sau chiar activitatea întregii companii.

De asemenea, extinderea sau îmbunătățirea parametrilor de funcționare a sistemului informatic existent pe bazele unei arhitecturi care să corespundă nevoilor curente ale organizației, în ansamblu, și ale fiecărui utilizator în parte, precum și introducerea unei strategii și a unor măsuri de prevenire a riscurilor cibernetice sunt doar câteva dintre liniile de acțiune care pot solicita servicii de consultanță în tehnologia informației.

Soluții și idei digitale pentru un business al viitorului

Avem capacitatea de analiză și evaluare independentă a situației curente a fiecărei companii în ceea ce privește domeniul IT, specialiștii noștri fiind în măsură să ofere și să recomande soluții digitale optime pentru adaptarea fiecărui business la realitățile tehnologiei actuale și să pregătească organizațiile să facă față riscurilor ridicate de noile tehnologii dar și să profite de oportunitățile pe care acestea le aduc.

Serviciile noastre de consultanță tehnologică și digitală au o abordare centrată pe oameni și parteneriate. Această abordare reprezintă axul principal al tuturor serviciilor noastre de consultanță.

Solicitați o ofertă