The Forum of Firms

Mazars este membră a Forum of Firms (FOF).
Forum of Firms este o asociație a rețelelor internaționale a firmelor de contabilitate. Obiectivul FOF este promovarea pe plan mondial a unor standarde consistente şi de înalt nivel calitativ pentru practicile financiare și de auditare.
Forum of Firms

Membrii Forumului au confirmat faptul că dețin procedurile și metodologia cu privire la operațiunile de audit transnațional, bazate, în măsura în care este practicabil, pe Standardele Internaționale de Audit, Codul Etic IFAC al Profesioniștilor Contabili, precum și pe codurile etice naționale, și că mențin standardele de control al calității la nivelul Standardelor Internaționale de Control al Calității, pe lângă standardele naționale din domeniu.

 

Membrii FOF au confirmat, de asemenea, că efectuează, în măsura în care în care nu este interzis prin reglementările naționale, revizuiri periodice privind asigurarea calității interne, coordonate la nivel global.

 

Puteți afla mai multe informații despre Forum of Firms pe site-ul IFAC:

 

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/