Servicii administrative

Activități administrative preluate pentru o mai bună concentrare pe activitățile principale ale afacerilor

Sarcinile administrative numeroase pe care le aveți de îndeplinit pentru afacerea dumneavoastră pot pune o presiune semnificativă asupra capacității de concentrare eficientă asupra activităților principale de business. Desigur, conformarea la reglementările în vigoare reprezintă o prioritate pentru toate companiile, însă acest aspect vă poate afecta resursele care ar fi mult mai util folosite în domeniile strategice ale afacerii. Iată motivul pentru care echipele de consultanți ai Mazars în România pot prelua activitățile administrative eliberand astfel angajații cheie din cadrul companiei dumneavoastră pentru a fi folosiți în activități strategice importante. Astfel, echipele de angajați pot fi folosite într-un mod judicios și eficient.

Alături de posibilitățile noastre de a oferi consultanță contabilă și servicii externalizate, precum și servicii specializate de HR și salarizare, dar și de contabilitate și raportări financiare și fiscale, prestațiile noastre din sfera activităților administrative sunt esențiale pentru reducerea riscurilor și asigurarea respectării normelor legislative

Servicii administrative și de secretariat externalizate pentru eficiență în procesele de business

Suntem alături de compania dumneavoastră prin servicii și activități administrative profesionale privind: verificarea din punct de vedere financiar a situației curente a companiei, efectuarea de raportări de date de nivel statistic către diverse entități interesate, sprijin în realizarea corectă a procedurilor legale de înregistrare la diverse instituții, sprijin la realizarea proceselor verbale în urma întrunirii adunării generale a acționarilor/asociaților, completarea registrelor obligatorii conform normelor în vigoare, sprijin la pregătirea și înregistrarea seturilor de documente necesare la Registrul Comerțului, consultanță și sprijin în demersurile legale de lichidare a societății precum și furnizarea de consultanți administrativi în domeniul activității de secretariat.

Serviciile administrative oferite pot îngloba o serie de activități de detașare personal: asistență contabilă și îndeplinire obligații fiscale declarative, raportări financiare, resurse umane, salarizare, management de proiect. Compania dumneavoastră devine astfel mai agilă și mai eficientă în domeniul său de activitate.

Solicitați o ofertă