Șase sectoare sunt responsabile pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din consumul de energie

26 februarie 2024
  • Sistemele de tranzacționare a certificatelor de emisii au reprezentat principalul instrument de reducere a emisiilor de carbon în 2021
  • În perioada 2021-2023, reducerea accizelor la carburanți a dus la niveluri similare ale ratelor efective de impozitare pentru emisiile de carbon în următoarele sectoare: electricitate, industrial și transport
  • Volatilitatea prețurilor certificatelor de emisii de dioxid de carbon poate submina investițiile în tehnologiile de decarbonizare
  • Peste 80% din certificatele de emisii sunt alocate gratuit pentru sectorul electricității și cel industrial
  • Șase sectoare sunt responsabile pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din consumul de energie: agricultură și pescuit, clădiri, electricitate, industrial și transport (rutier și off-road)

Al doilea raport din seria OECD privind stabilirea prețurilor pentru emisiile de gaze cu efect de seră și impozitarea energiei, „Effective Carbon Rates 2023”, publicat în noiembrie 2023, analizează situația a 72 de țări. Scopul acestui raport este de a evalua sistemele de tranzacționare a certificatelor de emisii, accizele la carburanți și taxele pe carbon în anul 2021, și de a urmări evoluția acestora în perioada 2022-2023, având în vedere criza energetică și ratele ridicate ale inflației.

Scopul analizei se bazează pe obiectivele stabilite în Acordul de la Paris, care urmărește să mențină creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile de a o limita la 1,5°C.

Agricultură și pescuit, clădiri, electricitate, industrial și transport: sectoare responsabile pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din consumul de energie

Emisiile de gaze cu efect de seră (EGS) includ dioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot și gazele fluorurate.

Dintre acestea, șase sunt responsabile pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din consumul de energie, și anume: agricultură și pescuit, clădiri, electricitate, industrial și transport (rutier și off-road). Al șaptelea sector include emisiile de metan, protoxid de azot, gazele fluorurate și emisiile de dioxid de carbon provenite din utilizarea industrială. Pentru a realiza obiectivul tranziției către ESG net-zero, este necesară implementarea unor politici specifice, precum tarifarea emisiilor, care poate genera venituri ce pot fi direcționate către sprijinirea acestei tranziții.

În cursul anului 2021, mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră din țările analizate nu au fost supuse tarifării. Raportul evidențiază, de asemenea, asimetrii în ceea ce privește nivelul prețurilor, sfera de aplicare și mecanismele de stabilire a prețurilor, cum ar fi accizele la carburanți, taxele pe carbon și sistemele de tranzacționare a emisiilor. Datele ilustrează faptul că accizele la carburanți acoperă o proporție mai mare de emisii și sunt aplicate la prețuri mai mari în comparație cu taxele pe carbon și cu sistemele de tranzacționare a emisiilor.

Sistemele de tranzacționare a certificatelor de emisii au reprezentat principalul instrument de reducere a emisiilor de carbon în 2021

Sistemele de tranzacționare a certificatelor de emisii sunt adesea folosite pentru gestionarea emisiilor din sectorul electricității și cel industrial și au reprezentat principalul instrument de reducere a emisiilor de carbon în 2021. Conform datelor analizate din cele 72 de țări incluse în raport, sfera de aplicare a acestor sisteme a înregistrat o creștere semnificativă de peste 100% în 2021 față de anul fiscal 2018, pe măsură ce unele țări au introdus noi sisteme, iar sistemele existente s-au extins.

Liviu adaugă: „Ratele efective de impozitare pentru emisiile de carbon măsoară nivelul tarifării carbonului pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Conform raportului, în perioada 2021–2023, în contextul crizei energetice și al războiului din Ucraina, care au dus la diverse schimbări de politică, scăderea accizelor la carburanți, de exemplu, a condus la niveluri asemănătoare ale ratelor efective de impozitare pentru emisiile de carbon în sectoarele electricității, industrial și transport. În majoritatea țărilor analizate, ratele efective de impozitare pentru emisiile de carbon au înregistrat scăderi în toate sectoarele în perioada analizată.”

Peste 80% din certificatele de emisii sunt alocate gratuit pentru sectorul electricității și cel industrial

Deși emisiile de metan, protoxid de azot, gaze fluorurate și dioxid de carbon provenite din industrie pot fi semnificative în anumite țări, ele sunt incluse în sistemele de tarifare doar în mică măsură. Abordarea acestor tipuri de emisii ridică multiple provocări, inclusiv măsurarea și raportarea lor, actualizarea politicilor și, implicit, a instrumentelor de tarifare pentru a reflecta impactul acestor emisii.

Chiar dacă instrumentele de stabilire a prețului pentru gazele cu efect de seră sunt adoptate în tot mai multe jurisdicții, Raportul propune extinderea domeniului de aplicare a acestor instrumente de tarifare, pentru a acoperi mai bine consecințele emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, în viitor, trebuie să se abordeze și problema categoriilor de emisii netaxate, cum ar fi metanul și gazele fluorurate. Pe termen lung, este crucial să se sprijine investițiile în tehnologii curate pentru a combate schimbările climatice și pentru a atenua șocurile pe piața energiei.

 

###

 

Despre Mazars

Mazars este un parteneriat internațional integrat, specializat în audit, contabilitate, consultanță, servicii fiscale și juridice*. Cu filiale în peste 100 de țări și teritorii din întreaga lume, ne folosim de cunoștințele de specialitate a peste 50.000 de profesioniști – 33,000+ în cadrul parteneriatului integrat Mazars și 17,000+ în cadrul Mazars North America Alliance - pentru a sprijini clienți de toate dimensiunile în fiecare etapă a dezvoltării lor.

*acolo unde permite legislația națională aplicabilă.

http://www.mazars.comhttp://www.linkedin.com/company/mazarshttps://twitter.com/mazarsgroup

Despre Mazars în România

În România, Mazars are o experiență de peste 29 de ani în audit, consultanță fiscală și financiară, externalizare și sustenabilitate. Puterea noastră constă în oamenii cu care lucrăm – echipa locală cuprinde peste 370 de profesioniști.

https://www.mazars.ro | https://www.linkedin.com/company/mazars-in-romania