Soluționarea disputelor fiscale

Pe măsură ce disputele fiscale se înmulțesc la nivel mondial, consultanța eficientă devine crucială.

Disputele legate de impozite sunt în creștere la nivel mondial, deoarece guvernele se concentrează asupra percepției de plată insuficientă a impozitelor. Problemele de impozitare transfrontalieră, cum ar fi prețurile de transfer, în special, generează un număr mare de litigii, deoarece noua legislație creează zone gri și necesitatea de a face teste. Acest lucru face ca litigiile fiscale să fie o realitate pentru firmele cu poziții fiscale complexe și cu o prezență multijurisdicțională.

Abordarea noastră

Întreprinderile se confruntă cu un mediu în care controalele din partea autorităților fiscale sunt în creștere. Pe măsură ce legile fiscale devin tot mai stricte și reglementările tot mai complexe, companiile au un stimulent pentru a evita disputele ori de câte ori este posibil. Scopul nostru este de a preveni disputele fiscale la sursă prin consultanță fiscală solidă, bazată pe riscuri. De asemenea, putem oferi consultanță cu privire la păstrarea înregistrărilor și la alte procese pentru a minimiza potențialul procedurilor.

Cu toate acestea, atunci când apar litigii, oferim asistență consecventă pe parcursul unui proces dificil care poate dura, în unele cazuri, mai mulți ani. Oferim, de asemenea, îndrumare strategică cu privire la riscurile și beneficiile arbitrajului față de procedurile judiciare și la acceptarea sau nu a ofertelor de soluționare.

În România, experiența noastră în asistarea clienților în controverse fiscale ne-a indicat faptul că un număr crescut de audituri privind prețurile de transfer duc la proceduri de litigii fiscale cu autoritățile fiscale române.

Având în vedere că verificările fiscale din România nu sunt un proces liniar și necesită mult timp și resurse pentru contribuabili, suntem cel mai bine echipați pentru a vă asista în navigarea în procesul de verificare fiscală.

Serviciile noastre

Asistență pre-audit:

  • Analiza de risc și verificări de sanitate pentru a evidenția principalele puncte care pot fi examinate în timpul unui audit fiscal și pentru a atenua profilul de risc al contribuabilului.

Asistență în timpul auditului fiscal:

  • Asistență în timpul verificărilor fiscale, inclusiv comunicarea directă cu echipa de verificare fiscală și participarea la întâlnirile cu autoritățile fiscale;
  • Revizuirea procedurilor de audit fiscal;
  • Pregătirea răspunsurilor formale date autorităților fiscale române;
  • Redactarea de puncte de vedere în legătură cu constatările la care a ajuns echipa de audit fiscal.

Asistență post-audit/procedură judiciară:

  • Pregătirea de contestații fiscale în legătură cu actele de impunere emise de autoritățile fiscale române;
  • Stabilirea strategiei de recurs;
  • Asistență în redactarea cererilor în anulare;
  • Reprezentare juridică.
  • Asistență în atenuarea dublei impuneri ca urmare a ajustărilor prețurilor de transfer transfrontaliere

Analiza solicitării unei proceduri de acord reciproc (MAP) ca mijloc de soluționare a ajustărilor prețurilor de transfer.

Echipele noastre includ, în unele cazuri, personal care a lucrat cu autoritățile fiscale locale, care poate oferi o perspectivă unică.