Noi obligații de raportare pentru operatorii platformelor digitale

13 februarie 2023
  • Directiva DAC7 a fost recent transpusă în legislația internă.
  • Primul termen de raportare al operatorilor de platforme digitale este 31 ianuarie 2024.
  • Pentru neîndeplinirea obligațiilor de raportare DAC7, se pot aplica sancțiuni cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei.

Mobilitatea contribuabililor și numărul semnificativ al tranzacțiilor transfrontaliere desfășurate în contextul globalizării au condus la necesitatea apariției unui set de măsuri, cu scopul de a reglementa schimbul de informații în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene (UE).

Astfel, în anul 2011, a fost adoptată Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă și schimbul de informații în domeniul fiscal, care a fost modificată de-a lungul timpului pentru a corespunde cerințelor fiscale actuale și, de asemenea, pentru a îmbunătăți mijloacele pe care autoritățile fiscale le pot utiliza pentru a combate planificarea fiscală agresivă.

Ultimele măsuri din această categorie au fost implementate prin intermediul Directivei 2021/514/UE (supranumită DAC7), care instituie obligații de raportare în sarcina operatorilor de platforme digitale.

În ultimii ani, digitalizarea economiei a avansat într-un ritm alert, iar serviciile transfrontaliere oferite prin intermediul platformelor digitale au condus la apariția unor situații complexe, ce au ca rezultat evitarea obligațiilor fiscale, precum și frauda și evaziunea fiscală. Astfel, a fost resimțită necesitatea adoptării unor norme standardizate în cadrul pieței interne, pentru a evalua și controla în mod corect și unitar veniturile realizate din activitățile comerciale desfășurate prin intermediul platformelor digitale.

Prin normele impuse de DAC7, sunt instituite obligații de raportare pentru operatorii platformelor digitale în legătură cu vânzările intermediate pe aceste platforme.

Liviu Gheorghiu

Scopul principal este ca informațiile privind vânzările, realizate de persoane fizice sau de societăți, prin intermediul platformelor, să fie analizate de autoritățile fiscale din statele membre de rezidență, care vor verifica modul în care aceste venituri au fost declarate și impozitate.

Liviu Gheorghiu Director, Tax

În prezent, DAC7 a fost recent transpusă în legislația internă, prin intermediul Ordonanței de Guvern nr. 16/2023, România fiind unul dintre primele state din UE care adoptă reglementările DAC7, alături de Austria, Danemarca, Franța, Ungaria, Croația și Belgia.

Activitățile supuse raportării trebuie să fie realizate în schimbul unei contraprestații

Activitățile vizate de DAC7 sunt închirierea de bunuri imobile, atât comerciale, cât și rezidențiale, furnizarea de servicii personale, vânzarea de bunuri și închirierea mijloacelor de transport. Pentru a fi considerate raportabile, tranzacțiile trebuie intermediate printr-o platformă digitală, unde vânzătorul și cumpărătorul trebuie să fie conectați. Astfel, obligația de raportare vizează platformele de tipul marketplace.

Pentru ca o astfel de activitate să fie considerată raportabilă, aceasta trebuie să fie efectuată de vânzător în schimbul unei contraprestații (plătită sau creditată), a cărei valoare să fie cunoscută de către operatorul platformei digitale.

Alina Ghiță

Operatorul platformei are obligația de a colecta și verifica anumite informații despre vânzători și activitățile desfășurate prin intermediul platformelor respective. Aceștia au și obligația de a stabili dacă informațiile colectate sunt corecte. Acest demers se îndeplinește utilizând toate informațiile și documentele de care operatorii dispun în evidențele lor, precum și orice interfață electronică pusă la dispoziție gratuit de un stat membru sau de către UE.

Alina Ghiță Manager, Tax

Primul termen de raportare este 31 ianuarie 2024

Operatorul platformei digitale trebuie să comunice către autoritățile fiscale numele și prenumele sau denumirea juridică a vânzătorului, adresa, numărul de identificare fiscală, codul de TVA sau numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, contul financiar al acestuia, informații cu privire la contraprestația totală plătită sau creditată și orice onorarii și taxe percepute de operatorul de platformă, precum și datele de identificare ale operatorului de platformă.

Raportarea se va face anual, până la data de 31 ianuarie, pentru anul anterior. Astfel, prima raportare efectuată în baza noilor prevederi fiscale, se va realiza până la 31 ianuarie 2024.

Operatorilor de platforme digitale li se pot aplica sancțiuni până la 100.000 de lei

În ceea ce privește sancțiunile impuse, în directiva DAC7 se mentionează că acestea trebuie să fie „eficace, proporționale și cu efect de descurajare”. Implementarea concretă a unor astfel de sancțiuni este decisă de fiecare stat membru al UE.

În România, pentru neîndeplinirea obligațiilor de raportare, pot fi impuse sancțiuni cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei.

În plus, în cazul în care un comerciant nu pune la dispoziție informațiile solicitate de platformele digitale, acesta poate fi sancționat prin închiderea contului pe care respectivul vânzător îl are sau prin reținerea banilor din vânzările efectuate prin intermediul platformei.

Odată cu raportările ce vor fi efectuate în statele membre, va crește transparența cu privire la tranzacțiile raportabile, iar autoritățile competente vor putea lua măsuri eficiente pentru impozitarea veniturilor nedeclarate sau eventuale obligații de înregistrare în scopuri de TVA. Mai mult, schimbul de informații între statele membre va facilita transferul de cunoștințe între autoritățile fiscale naționale și va conduce la consolidarea unor sisteme de impozitare mai eficiente și la diminuarea riscului de evitare a obligațiilor fiscale, precum și la simplificarea analizelor de risc pe care autoritățile fiscale le efectuează asupra contribuabililor.

În concluzie, operatorii platformelor digitale trebuie să își evalueze capabilitățile de colectare a informațiilor necesare și să parcurgă demersurile necesare pentru analiza tranzacțiilor ce s-ar putea încadra în categoria celor raportabile.

Alexandra Nechita

În acest sens, prima provocare este reprezentată de modificarea cadrului contractual, prin includerea unor clauze specifice pentru asigurarea colectării și verificării informațiilor necesare, notificarea partenerilor de afaceri, precum și adaptarea sistemelor IT și a procedurilor interne, pentru a permite colectarea informațiilor și monitorizarea veniturilor.

Alexandra Nechita Manager, Tax

În același timp, vânzătorii care utilizează platformele digitale trebuie să analizeze modul de declarare și impozitare al veniturilor din ultima perioadă.