TVA și impozite indirecte

Consultanță în domeniul impozitelor indirecte - rambursări de TVA și deduceri TVA

Este bine cunoscut faptul că TVA-ul și impozitele indirecte necesită o planificare atentă, deoarece reprezintă o parte din ce în ce mai mare a obligațiilor fiscale pe care o companie trebuie să le întrunească.

Guvernele din întreaga lume au poziționat în prim-plan TVA-ul și alte impozite indirecte, în ultimii ani, pentru a-și stabiliza baza de impozitare. Tocmai de aceea, comunicatele ANAF apar tot mai des în ultima perioadă anunțând intensificări de controale și inspecții fiscale în special în domeniul TVA și al impozitelor indirecte, dar o atenție deosebită este acordată și domeniului prețurilor de transfer și raportărilor în domeniul structurilor corporative în egală măsură.

Creșterea complexității domeniului, cauzată în principal de o schimbare constantă a jurisdicției și a legislației, precum și de o lipsă parțială de armonizare în statele membre ale UE, nu numai că îngreunează evaluarea corectă a oricăror probleme speciale în scopurile impozitelor indirecte, ci și îndeplinirea obligațiilor la nivel mondial în materie de TVA și impozite indirecte în activitatea de zi cu zi. Mai mult, a devenit deja evident că pandemia COVID-19 a avut un impact major asupra aprovizionării afacerilor – cu o serie de probleme legate de TVA și impozite indirecte dar și de impozitele pe profit și pe venituri - firmele și serviciile de consultanță în aceste domenii fiind solicitate tot mai des în ultima perioadă.

Inspecții fiscale cu mai puțin stres alături de serviciile noastre de consultanță în impozite și taxe

În condițiile în care companiile se confruntă cu sancțiuni mari (inclusiv amenzi personale pentru conducerea companiilor) pentru nerespectarea prevederilor fiscale, TVA-ul și impozitele indirecte au dobândit o importanță sporită pe agenda corporativă.

Riscurile majore ale afacerilor în acest domeniu sunt multiple și se adaugă altor riscuri, așa cum este deja cazul protecției mediului, observându-se deja o creștere a solicitărilor pentru consultanța fiscală și cea de mediu, alături de alte domenii. Riscurile fiscale tipice pentru afaceri se pot încadra în următoarele categorii:   

 • Grupuri de TVA, în special monitorizarea cerințelor respective (de exemplu, orientări interne, schimbări ale directorilor generali);
 • Implicațiile planului de acțiune al UE, de ex. pachetul „Quick Fixes” din 2020, pachetul de comerț electronic 2021, sistem TVA 2022;
 • Tranzacțiile în lanț, de ex. aplicarea regulii de triangulare;
 • Importul de bunuri (de exemplu, coduri tarifare, deducerea TVA la import);
 • Calificarea de antreprenor TVA, în special în structuri holding;
 • Deduceri de TVA;
 • Structurile de vânzări și implicațiile sale TVA, de ex. „cumpărare și vânzare”, model de comision, structura agenției, sediu de relație și sediu permanent;
 • Modificările prețurilor de transfer și implicațiile acestora din punct de vedere al TVA și vamal.

Ajustări de TVA și recuperări de TVA pentru optimizarea activității organizațiilor în limitele legislației fiscale

TVA-ul și impozitele indirecte sunt bazate pe tranzacții, sunt complexe și pot avea un impact major asupra profitului dumneavoastră. La Mazars, vă putem sprijini de-a lungul întregului ciclu de viață al afacerii, de la momentul înființării companiei dumneavoastră, la simplificarea întocmirii facturilor cu diverse cote de TVA, la nevoia de reprezentanți fiscali în scopuri de TVA și până la structurarea detaliată a tranzacțiilor și asistență în materie de litigii.

Cooperarea internațională este deosebit de importantă în domeniul TVA și al impozitelor indirecte. Prin urmare, pe lângă partenerul dumneavoastră obișnuit responsabil de mandat, expertul dumneavoastră în TVA și/sau impozit indirect alocat de Mazars este disponibil pentru a vă răspunde la toate întrebările referitoare la TVA și impozitele indirecte și este mereu un partener acolo unde este necesar. Echipa noastră de experți fiscali are expertiză națională și internațională, fiind alcătuită din membri care compun și echipa globală de taxe indirecte, grup care cuprinde o rețea mondială de specialiști în sprijinirea companiilor exclusiv în domeniul impozitelor indirecte, de exemplu TVA și vamă, dreptul comerțului exterior și accize.

Datorită prezenței noastre în aproape toate țările europene și la nivel mondial în toate centrele economice majore, vă ajutăm să vă îndepliniți obligațiile în materie de TVA și alte taxe indirecte oriunde v-ați afla.

În timp ce dreptul vamal este drept european, armonizat de Codul Vamal al UE, TVA-ul și alte taxe indirecte sunt afectate de hotărârile judecătorești și de modificările legislației de importanță atât națională, cât și internațională. Este foarte important să aveți o echipă de experți poziționată la nivel internațional alături de dvs. pentru a vă ține la curent cu orice schimbare.

Declarații TVA, modalități de taxare inversă a cotelor de TVA și alte probleme de fiscalitate în care vă suntem alături

Serviciile Mazars România cuprind o sferă largă de domenii fiscale legate de TVA și impozite indirecte:

 • Servicii complete de consultanță pe probleme generale sau specifice de vamă și TVA;
 • Identificarea și gestionarea riscurilor de TVA și impozite indirecte;
 • Tratarea problemelor de litigii vamale și fiscale indirecte datorate nerespectării sau investigației;
 • Suport TVA/audit vamal și scanare TVA/vamă;
 • Impactul conformității de TVA și a altor impozite indirecte asupra lanțului de aprovizionare și al optimizării modelului de afaceri (BMO);
 • Consiliere cu privire la aspectele legate de TVA și impozitul indirect în timpul procesului de fuziuni și achiziții (inclusiv due diligence și redactarea/verificarea clauzelor de TVA);
 • Consultanță în ceea ce privește sistemele de management al conformității fiscale (TCMS);
 • Consultanță în materie de TVA și impozit indirect legat de Brexit;
 • Consultanta in domeniul TVA și alte impozite indirecte ca interfață între dreptul TVA/vamal și dreptul fiscal penal;
 • Reprezentare în cadrul procedurilor de recurs și finanțare;
 • Evaluări TVA (Health Checks, Digital VAT Scan);
 • Pregătirea de manuale (electronice), în special pentru utilizarea la nivel de marketing și vânzări;
 • Asistență cu cererile de informații tarifare obligatorii (ITO) și Operator Economic Autorizat (AEO);

Pe măsură ce importanța lor crește, problemele legate de TVA și de impozitele indirecte devin din ce în ce mai complexe. Specialiștii noștri în TVA și în impozite indirecte sunt pregătiți să vă asiste rapid, competent și practic. Aceștia adoptă o abordare proactivă, integrată și bazată pe soluții, cu îndrumări decizionale.

Avem experiență semnificativă în industriile care se confruntă cu probleme complexe de TVA și impozite indirecte, cum ar fi, imobiliare, energie, asistență medicală și automotive.

Experții noștri în TVA și impozite indirecte contribuie în mod regulat la publicații de specialitate și activează ca lectori – la nivel local și în străinătate, intern și extern. În plus, pregătim propriile noastre publicații de specialitate care vă pot fi de un real folos în acumularea de cunoștințe și detalierea acestor subiecte fiscale de interes.

Solicitați o ofertă 

TVA și impozite indirecte - monitorizare completă cu serviciile Mazars în România!