Raportare corporativă

Asistență pentru raportări corporative la nivel înalt de eficiență și transparență

Servicii raportare corporativă și de contabilitate

Modul profesionist și adecvat de realizare a raportărilor corporative este o carte de vizită a unei înalte culturi organizaționale. În ultimii ani, importanța pusă pe calitatea raportării a crescut, în contextul reglementărilor mai stricte și a cerințelor sporite din partea utilizatorilor situațiilor financiare și non-financiare. De aceea, consultanța în afaceri de calitate, alături de ramura mai specifică a consultanței în managementul riscului sunt doi piloni de bază ai asigurării solidității unei companii care evoluează într-un mediu social-economic tot mai sever, în care autoritățile de reglementare, investitorii și alte părți interesate solicită din ce în ce mai des transparență financiară mai mare și dovezi ale sustenabilităţii.

Ca urmare, se preconizează ca serviciile de întocmire a rapoartelor de audit financiar să se extindă dincolo de raportarea financiară și contabilitate, pentru a acoperi și strategia, calitatea guvernanței, schemele de remunerare și chiar impactul organizației asupra mediului, angajaților, societății şi altor părți interesate.

Această listă crescândă de cerințe reprezintă deja o provocare pentru echipele de management, iar extinderea ei devine tot mai probabilă. Experiența Mazars îi ajută pe clienții noștri să îndeplinească – și chiar să depășească – cele mai noi standarde de raportare corporativă.

Echipa noastră de profesioniști combină cunoștințe de raportare financiară și contabilitate cu experiența și competența dobândite în întocmirea la nivel profesional de rapoarte anuale non-financiare pentru a oferi o abordare pragmatică asupra întregii palete de activități.

Servicii de raportare financiară și contabilitate de încredere și de calitate superioară

Echipa Mazars are drept obiectiv principal susținerea constantă a clienților prin oferirea de soluții integrate în domeni care privesc aspecte financiare. Astfel, printre serviciile de raportare financiară și contabilitate pe care le avem în portofoliu se pot enumera acțiunile de asistență și training de raportare financiară pentru:

 • Implementarea de noi standarde contabile;
 • Abordarea implicațiilor care decurg din noile standarde și reglementări contabile propuse spre implementare;
 • Conversii GAAP;
 • Fuziuni și achiziții;
 • Asistență în consolidări;
 • Reorganizări de grup;
 • Consolidări complexe;
 • Structuri de finanțare;
 • Reduceri de capital;
 • Evaluări pentru alocarea prețului de achiziție;
 • Evaluări ale plăților pe bază de acțiuni;
 • Scheme de pensii;
 • Proiecte de infrastructură.

Servicii de raportare in afara analizei financiare coprorative

Raportările care privesc aspectele non-financiare au și ele o importanță deosebită în ușurarea evoluției într-un cadru legislativ în care companiile trebuie deja să se străduiască mai mult ca oricând să își spună povestea în mod adecvat.

Este exact zona de interes în care echipa Mazars pune la dispoziția companiilor client un proces continuu de inovare pentru a proiecta și dezvolta instrumente și soluții personalizate, care să ne susțină munca și să ne ajute să oferim valoare și informații superioare chiar și în privina aspectelor non-financiare ale activității de raportare. Asigurăm astfel, asistență și training pentru:

 • Întocmirea de rapoarte anuale non-financiare integrate;
 • Asistență în stabilirea prezentărilor riscurilor privind guvernanța corporativă;
 • Colectarea și compararea datelor non-financiare în vederea raportării către echipa de management, consiliul de administrație și alte părţi interesate;
 • Identificarea indicatorilor de performanță;
 • Asistență în dezvoltarea unor cadre de raportare integrate.

Servicii de raportare corporativă oferite de echipe cu o pregătire de înalt nivel profesional

La Mazars vei găsi cele mai bune și mai variate servicii de raportare financiară și contabilitate, analiză financiară corporativă precum și de raportare non-financiară.

Avem profesioniști dedicați analizei celor mai recente standarde de contabilitate și raportare corporativă, familiarizați cu cerințele de reglementare din diferitele părți ale lumii și care dețin o vastă experiență în diferite industrii.

Membrii echipei noastre se întâlnesc constant cu organismele de reglementare, participă la grupuri de lucru din diverse sectoare și colaborează ca o singură echipă globală și integrată pentru a împărtăși cunoștințe și bune practici. Astfel, putem oferi în mod proactiv consultanță clienților noștri cu privire la standardele viitoare și implicațiile acestora.

Solicitați o ofertă

Analiza financiară corporativă - Servicii complete