Contribuții fiscale pentru mediu

Taxele specifice de mediu au rolul de a reduce poluarea și impactul acesteia asupra mediului și de a oferi stimulente economice în vederea promovării activităților sustenabile.

Fondul de mediu - program de prevenire și reducere a deșeurilor

Pregătirea economiei europene pentru un viitor verde, consolidarea competitivității, protejarea mediului și a drepturilor consumatorilor sunt pilonii principali și obiectivele ambițioase ale noului Plan de acțiune pentru economia circulară adoptat de Comisia Europeană încă din 2020. Devine astfel evident faptul că domeniul protecției mediului dobândește o importanță ridicată și este integrat în toate politicile UE. În acest sens, eficiența resurselor, poluare ”zero”, absența expunerii la substanțe dăunătoare și toxice și prevenirea producerii deșeurilor devin priorități cheie la nivelul UE prin Planul de acțiune al Comisiei Europene.

Aceste linii directoare impuse la nivelul întregii Uniuni Europene se traduc în efecte directe și asupra mediului de afaceri. Indiferent de activitatea desfășurată, orice operator economic are obligații în domeniul protecției mediului. În acest sens, poate fi supus controlului tematic sau inopinat efectuat de către autoritățile de mediu.

Dificultatea implementării legislației privind protecția mediului la nivelul diverselor ramuri de activitate ale organizațiilor transpare și din faptul că în luna martie 2022, România se regăsea pe lista Uniunii Europene cu 19 de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește calitatea aerului, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, epurarea apelor uzate, protejarea rețelei Natura 2000 și zgomotul. În acest context, devine evidentă nevoia unei noi abordări a problemei de mediu, alături de măsuri adecvate pentru o implementare eficientă a legislației naționale privind protecția mediului.

Echipa Mazars România are cunoștințele și abilitățile necesare să acorde servicii tehnice specializate și personalizate pentru fiecare activitate desfășurată, oferind soluții optime clienților săi și punând la dispoziția acestora cele mai bune tehnici în materie pentru a reduce impactul activității asupra mediului înconjurător. În același timp, consultanții noștri încurajează angajații companiilor client să conștientizeze importanța protecției mediului, atât la locul de muncă, cât și acasă.

Gestiunea deșeurilor - Conformarea la obligațiile către Fondul de Mediu și față de autoritățile de protecție a mediului

Echipa de profesioniști în domeniul consultanței de mediu de la Mazars România este pregătită să ofere cele mai bune servicii pentru a sprijini companiile să răspundă provocărilor specifice legislației de mediu, atât celor ce vizează protecția mediului, cât și celor e se referă la obligațiile față de fondul pentru mediu.

Ținând cont de faptul că legislația de mediu este într-o continuă modificare, iar condițiile devin din ce în ce mai stricte în ceea ce privește impactul asupra mediului generat de activitățile umane, vă putem asigura servicii personalizate, astfel încât să puteți să îndepliniți obligațiile legale referitoare la protecția mediului.

Alături de servicii de consultanță fiscală din domeniul taxelor internaționale, audituri de conformitate fiscală, TVA și impozite indirecte ori din mai delicatul domeniu al prețurilor de transfer,  Mazars România este în măsură să fie un partener de încredere al companiilor locale pentru protejarea intereselor acestora atât în privința taxării în România, cât și în domeniul conformării la reglementările mereu în schimbare privind protecția mediului care pot aduce serioase prejudicii în măsura în care obligațiile impuse nu sunt îndeplinite în mod corect și complet.

Gestionarea deșeurilor, obținerea acordurilor de mediu și alte servicii de consultanță de mediu

Serviciile noastre, oferite de echipa de specialiști din cadrul Mazars, echipă care deține o experiență semnificativă și relevantă în domeniul protecției mediului, fiind specializată în consultanță pentru diverse și importante industrii (retail, producție, servicii financiare, energie, industria farmaceutică, reciclare deșeuri, HoReCa, etc.), cuprind:

Protecția mediului

  • Consultanță de mediu și raportări specifice protecției mediului – apă, aer, sol/subsol, zgomot și vibrații, deșeuri;
  • Audit de conformitate în vederea conformării cu prevederile legale și audit de deșeuri;
  • Solicitarea/revizuirea și obținerea autorizației de mediu și a acordului de preluare a apelor uzate;
  • Verificarea punctelor de lucru și propunerea de măsuri de îmbunătățire a aspectelor de mediu;
  • Reprezentarea clientului în relația cu autoritățile de mediu.

Fondul pentru mediu

  • Identificarea tuturor obligațiilor specifice Fondului pentru mediu online sau offline (contribuții: ambalaje, EEE și BA, ecotaxa, emisii de poluanți);
  • Stabilirea unei proceduri de lucru pentru fiecare obligație specifică Fondului pentru mediu (prin identificare, încadrare, cântărire, calculare obligații, programe de reducere și prevenire a deșeurilor și a poluărilor accidentale, după caz); 
  • Verificarea documentelor financiar-contabile și justificative și a documentelor de trasabilitate (de la producător/importator până la operator economic valorificator/reciclator);
  • Întocmirea declarațiilor către Administrația Fondului Pentru Mediu - AFM privind obligațiile la Fondul pentru mediu în platforma online de raportare a Administrației pentru Fondului de Mediu;
  • Intermedierea relației cu OIREP / OTR în vederea îndeplinirii obligațiilor specifice Fondului pentru mediu.

Consultanță de mediu și proceduri clare de lucru și de oferire a serviciilor

Activitățile noastre pornesc întotdeauna cu evaluarea inițială a activității desfășurate de către operatorii economici având în vedere, după caz, autorizațiile specifice de mediu obținute sau necesare a fi obținute, toate activitățile fiind atent corelate cu prevederile legislației în vigoare.

Modul de lucru al experților noștri este structurat conform unui plan de acțiune care ține cont atât de dimensiunile organizației, cât și de specificul activităților acesteia precum și de implicațiile de mediu care pot rezulta din procesele de producție sau modurile de operare. Evaluările noastre vor constitui baza propunerilor și măsurilor de remediere în acord cu legislația la zi privind protecția mediului, iar obligațiile organizației dumneavoastră în acest sens vor fi deveni clare și simplu de implementat.

Solicitați o ofertă

Raportări de mediu - cerere de eliberare a certificatului de atestare privind obligațiile la fondul pentru mediu