Planificare strategică

Un instrument vital pentru planificarea digitală pe termen lung

Planificarea strategică este un instrument vital pentru a preveni proiectele reactive pe termen scurt să inhibe planurile pe termen lung. Aceasta trebuie să reflecte modelul de afaceri curent și să fie suficient de flexibilă pentru a anticipa modelul de mâine și a arăta cine este responsabil pentru fiecare parte a planului, comunicând totodată o viziune comună. Specialiștii noștri pot colabora cu dumneavoastră în dezvoltarea unei foi de parcurs care vă ajută afacerea să creeze valoare autentică.

Abordarea noastră 

Suntem conștienți că în domeniul IT costurile sunt considerabile. Acestea trebuie să se concentreze pe obiective pe termen lung, asigurându-se în același timp că proiectele urgente, pe termen scurt, pot fi adaptate dacă sunt critice pentru afacere. Suntem de părere că o planificare strategică în domeniul IT, având la bază strategia de afaceri, este un instrument esențial în realizarea acestui echilibru. Aceasta poate oferi o claritate suplimentară pentru funcțiile specializate dintr-o organizație, cum ar fi securitatea cibernetică și protecția datelor.

Propunem abordarea dezvoltării strategiei în patru etape, bazată pe nevoia de flexibilitate și de scalabilitate. Această abordare are aplicabilitate în toate sectoarele și a fost pusă în practică la întreprinderi de toate dimensiunile, de la multinaționale la întreprinderi private mici.

Abordarea noastră cuprinde:

  • Înțelegerea contextului actual.
  • Identificarea cerințelor critice determinate de strategia de afaceri.
  • Crearea unei foi de parcurs IT cu costuri strategice care să reflecte tendințele în tehnologie și concurența pe piață.
  • Implicare la nivelul C și executiv.

Foaia de parcurs conține un plan de implementare cu un termen de 12-36 luni, care va include proiecte pe termen lung și câștiguri rapide.

Serviciile noastre

  • Cartografierea întregului peisaj IT
  • Asistență pe tot parcursul planului în patru pași pentru crearea unei planificări strategice care să ofere beneficii reale.
  • Ajutor specializat pentru sub-planuri, cum ar fi cele pentru securitatea cibernetică, continuitatea afacerii sau mobilitatea la locul de muncă, precum și tehnologia necesară pentru realizarea foii de parcurs.
  • Analiza costurilor și rentabilității investiției.
  • Asistență în procesul de proiectare și privind metodologia de creare comună pentru a identifica cerințele critice.
  • Colectarea și verificarea datelor utilizate în peisajul IT.

Echipa noastră

Echipa noastră are o vastă experiență în tehnologii utilizate pentru orice foaie de parcurs, cum ar fi IA, blockchain și automatizarea proceselor robotizate.

Raportul nostru Are you missing the tech train a evidențiat impactul în creștere al acestor tehnologii și al altora.

Fiecare dintre specialiștii noștri deține calificări și certificări, inclusiv Certified Information Systems Security Professionals (CISSP), Certified Information Systems Security Managers (CISM), The Control Objectives for IT (COBIT) și managementul proiectelor PRINCE2, precum și certificări Agile precum Scrum Master și SAFe 4 Agilist®. Avem, de asemenea, specialiști în managementul schimbării care pot oferi consiliere și asistență cu privire la planificarea strategică, pentru a asigura o implicare eficientă la fiecare nivel. 

Solicită o ofertă