Energie și utilități

Expertiză de specialitate pentru a satisface nevoile globale de energie.

Angajamentele guvernelor de consum net de energie egale cu zero și decarbonizare, dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule electrice, rețelele SMART, dezafectarea activelor pe bază de cărbune, stabilitatea rețelelor electrice și o presiune mai mare asupra mediului au forțat furnizorii de utilități să aducă schimbări operaționale și infrastructurale majore și vor continua în această direcție. La nivel global, capacitatea trebuie să crească rapid pentru a satisface cererile de energie de mâine, dar într-o manieră durabilă și rezilientă. Echipa noastră combină experiența globală pe piețele energetice cu cea privind reglementările locale, și vă asigură că puteți gestiona eficient activitatea pe mai multe piețe. Oferim servicii de audit și consultanță personalizate, astfel încât să puteți satisface în mod eficient nevoile pe această piață în schimbare.

Abordarea noastră

Noile surse de energie, împreună cu tehnologia care a determinat transformarea pieței, schimbă fața sectorului energiei electrice și al utilităților. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie, creșterea cererii din partea economiilor în curs de dezvoltare, descentralizarea rețelelor și producției, schimbările tehnologice și digitalizarea se află în atenția dezvoltatorilor de energie, furnizorilor de utilități și investitorilor.

Scopul Mazars este să vă ofere soluțiile de care aveți nevoie pentru a vă îndeplini obiectivele de afaceri și pentru a obține o creștere pe această piață competitivă.

Prin structura noastră globală integrată, care combină expertiza industriei cu specialiști în domenii precum audit, servicii de consultanță fiscală și financiară, vă putem oferi consultanță utilă pe tot parcursul lanțului, de la extracție până la distribuție și la consumatorul final.

Susținem adoptarea surselor regenerabile și înțelegem modurile în care acestea aduc schimbări în întreaga industrie.
Echipa noastră vă poate ajuta să maximizați rentabilitatea pentru furnizorii de utilități, IPP-uri și investitori, contribuind la eficiența operațională și financiară, inclusiv externalizarea și analiza datelor. Avem o experiență semnificativă în modelare, un instrument necesar pe parcursul vieții unui proiect, de la fezabilitate până la evaluarea în scopul vânzării. De asemenea, ne axăm și pe aspecte economice, sociale și de guvernanță (ESG), cum ar fi responsabilitatea și auditul de mediu.

Ca urmare a decenii de globalizare, un număr mic de jucători multinaționali furnizează acum servicii către milioane de consumatori. Structura noastră transfrontalieră ne permite susținerea acestor firme atât în țară, cât și în străinătate, păstrând în același timp cunoștințele locale care sunt vitale într-o industrie în care reglementarea națională influențează adeseori rentabilitatea.

Servicii personalizate pentru a răspunde provocărilor unei industrii în schimbare:

Sprijin pentru finanțarea și dezvoltarea proiectelor dumneavoastră

  • Consultanță privind tranzacțiile
  • Finanțarea infrastructurii 
  • Dezvoltare pe plan internațional și creștere externă: studii de oportunități de investiții în sectorul energetic, sprijin în derularea proiectelor de integrare și consultanță financiară, fiscală și juridică pentru înființarea de filiale sau noi companii

Optimizarea operațiunilor

  • Management financiar: audit și contabilitate, inginerie financiară, alinierea costurilor în funcție de strategia de afaceri, modelare financiară a proiectelor de investiții
  • Date și automatizare: îmbunătățirea puterii datelor și protejarea acestora
  • Managementul riscului: ajustarea nivelului investițiilor în conformitate cu riscurile industriale, controlul intern, cartografierea riscurilor, identificarea și prevenirea riscurilor de fraudă
  • Management operațional: optimizarea activelor industriale, optimizarea globală a lanțului de aprovizionare, strategia de întreținere a șantierelor industriale

Asistență în tranziția către noi tipuri de energii

  • Audituri ESG
  • Optimizarea strategiei de emisii de carbon
  • Consultanță privind toate aspectele legate de dezvoltarea infrastructurii sustenabile și accesarea de finanțare