Formular de sesizare

Valorile noastre constituie un cadru pentru ceea ce va duce la obţinerea de succese durabile. Dorim să lucrăm într-un mod care să ne promoveze valorile, care să asigure clienţilor noştri cele mai bune servicii posibile,iar echipei noastre cel mai bun mediu de lucru posibil.Mazars se angajează să abordeze în mod responsabil, deschis şi profesionist:
  • îngrijorările survenite pe plan intern, pe care partenerii sau membrii echipei le-ar putea avea, cu privire la posibile practici incorecte în interiorul grupului de companii Mazars,
  • îngrijorările survenite din partea unor persoane din afara firmelor Mazars (clienţi sau alte părţi interesate), cu privire la serviciile furnizate de către Mazars.

Cine poate depune sesizări?

Sesizările făcute de partenerii si personalul firmelor membre Mazars, atât cei cu contract pe durată nedeterminată, cât și cei cu contract pe durată determinată, sunt luate în considerare în conformitate cu Procedura de denunțare pentru angajaţi de mai jos.

Sesizările făcute de persoane din exteriorul Mazars sunt luate în considerare în conformitate cu Procedura pentru sesizări externe de mai jos

Sesizările făcute din exterior cu privire la persoane care nu aparţin Grupului Mazars nu vor fi luate în considerare.

Procedura pentru sesizări externe

Depunem toate eforturile pentru bunul mers al lucrurilor. Dacă sunteţi totuşi nemulţumit, ne puteţi împărtăşi observaţiile dumneavoastră, completând formularul de mai jos. Vă vom contacta pentru a găsi împreună o soluţie.

Aflaţi mai multe detalii

Procedura de denunțare pentru angajaţi

Prezenta politică "Whistle Blowing" („Politica”) asigură un mecanism pentru membrii echipei din cadrul fiecărei firme de a supune atenţiei îngrijorări reale, oferind, în acelaşi timp, celor ce fac acest lucru protecţie împotriva constrângerilor, hărţuirii sau procedurilor disciplinare abuzive.

Aflaţi mai multe detalii