Guvernanță corporativă

Guvernanța corporativă a companiilor și a întreprinderilor publice - servicii de consultanță și sprijin

Guvernanța corporativă a înteprinderilor publice

Prin experții în domeniul guvernanței corporative și a prezenței noastre globale putem oferi atât companiilor private, cât și întreprinderilor publice servicii de înalt profesionalism în domeniul riscului și strategiilor care fac parte din conceptul de corporate governance.

O bună guvernanță formează temelia organizațiilor reziliente și sustenabile, aceasta sporind încrederea în piață. Cu cât procesele de guvernanță corporativă sunt mai bine structurate, cu atât organizația dumneavoastră va fi mai pregătită să înfrunte provocările externe și riscurile neprevăzute. Tocmai acesta este și obiectivul Mazars România care, în afara serviciilor specifice de armonizare a proceselor de guvernanță corporativă cu factorii de performanță și cultura dorită poate oferi o gamă completă și unitară de servicii asociate de consultanță în afaceri în mod general sau de consultanță în managementului riscului, raportare corporativă și consultanță în management, servicii care pot completa realizarea unui cadru de reziliență și cultură organizațională care să vă protejeze pe deplin împotriva incertitudinii și a factorilor de risc în domeniul corporativ.

Servicii de guvernanță corporativă la cele mai înalte standarde de profesionalism

Apelând la serviciile noastre veți avea siguranța implementării și aplicării întregului set de reguli și mecanisme precum și ale principiilor generale ale guvernanței corporative. Vom asigura în fiecare caz o legătură solidă între auditul intern și guvernanța corporativă asigurându-vă că afacerea dumneavoastră își atinge potențialul maxim și răspunde deopotrivă așteptărilor acționarilor, autorităților de reglementare și finanțatorilor. Importanța tonului cultural la nivel de conducere rămâne neschimbată. Echipa noastră va colabora cu dumneavoastră pentru a vă înțelege obiectivele și pentru a dezvolta un cadru care vă permite o dezvoltare sustenabilă prin guvernanță corporativă a organizației, să vă îndepliniți obligațiile, să vă exprimați valorile și care contribuie la rezultate pozitive.

Sprijinirea comitetului de audit în guvernanța corporativă

Echipa noastră de specialiști în consultanță în domeniul guvernanței corporative este un real sprijin pentru comitetele de audit ale consiliilor de administrație în vederea oferirii de suport în orice practici și proceduri care țin de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de mandat precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare la dezvoltarea și implementarea unei politici de guvernanță corporativă adaptată specificului de activitate și culturii organizaționale a entității. Astfel, experții noștri vă pot ajuta să:

  • Creați procese de guvernanță corporativă eficiente și eficace; 
  • Identificați, exprimați și îmbunătățiți cultura de afaceri și standardele de guvernanță;
  • Dezvoltați procese decizionale clare și eficiente.

Toate aceste direcții de acțiune pe care vă vom ajuta să le puneți în practică pun un accent deosebit pe eficientizarea activității consiliilor de administrație dar și pe armonizarea întregii activități organizaționale cu cele mai bune practici și cerințe ale legislației în materie de guvernanță corporativă.

Auditul intern în guvernanța corporativă - Proiectarea sistemelor de control intern și aplicarea standardelor de guvernanță corporativă

Oferim suport specializat pentru proiectarea și implementarea sistemelor de control intern care să conducă la stabilirea și funcționarea entității după principiile guvernanței corporative de la respectarea drepturilor și intereselor acționarilor și stakeholderilor și până la definirea de roluri și responsabilități specifice, clare și măsurabile ale consiliilor de administrație. De asemenea, tot în cadrul general al respectării principiilor guvernanței corporative, în urma evaluărilor structurilor de guvernanță, oferim soluții și implementăm proceduri în privința integrității și eticii personalului de management, dar și privind transparența și modurile corecte de prezentare a rezultatelor entității sau a previziunilor ori a perspectivelor în legătură cu activitatea organizațională.

Mediul de afaceri și cel legislativ se află într-o continuă schimbare. Pentru depășirea acestor complexități și valorificarea oportunităților sunt necesare noi abordări și o regândire a modului în care gestionați afacerile. Echipa Mazars România vă poate ajuta să vă transformați procesele de guvernanță corporativă astfel încât să vă puteți crește reziliența privind riscurile și să puteți îndeplini și depăși așteptările părților implicate.<

Solicitați o ofertă

Servicii complete de dezvoltare sustenabilă prin guvernanță corporativă