Protecția mediului

Taxele specifice de mediu au rolul de a reduce poluarea și impactul acesteia asupra mediului și de a oferi stimulente economice în vederea promovării activităților sustenabile.

În luna martie 2020, Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de acțiune pentru economia circulară.

Principalul obiectiv al Planului de acțiune constă în pregătirea economiei europene pentru un viitor verde, consolidarea competitivității, protejarea mediului și a drepturilor consumatorilor.

Prin urmare, domeniul protecției mediului are o prioritate ridicată și este integrat în toate politicile UE.
În acest sens, eficiența resurselor, poluare ”zero”, absența expunerii la substanțe dăunătoare și toxice și prevenirea deșeurilor devin priorități cheie la nivelul UE prin Planul de acțiune al Comisiei Europene.

În luna martie 2022, România se regăsea pe lista Uniunii Europene cu 19 de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește calitatea aerului, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, epurarea apelor uzate, protejarea rețelei Natura 2000 și zgomotul. În acest context, devine evidentă nevoia unei noi abordări a problemei de mediu, alături de măsuri adecvate pentru o implementare eficientă a legislației naționale privind protecția mediului.

Abordarea noastră 

Oferim servicii specifice protecției mediului pentru industrii și activități variate, de la producători de produse ambalate (asimilați operatorilor economici care achiziționează intra-comunitar produse ambalate/importatori de produse ambalate), HORECA, industria producătoare, precum și pentru comercianți mari și mici.

Indiferent de activitatea desfășurată, orice operator economic are obligații în domeniul protecției mediului. În acest sens poate fi supus controlului tematic sau inopinat efectuat de către autoritățile de mediu.

Activitățile noastre constau în evaluarea inițială a activității desfășurate de către operatorii econmici, având în vedere, după caz, autorizațiile specifice de mediu obținute sau necesare a fi obținute, toate activitățile fiind atent corelate cu prevederile legislației în vigoare.

Ținând cont de faptul că legislația de mediu este într-o continuă modificare, iar condițiile devin din ce în ce mai stricte în ceea ce privește impactul asupra mediului generat de activitățile umane, vă putem asigura servicii personalizate, astfel încât să puteți să îndepliniți obligațiile legale referitoare la protecția mediului.

Serviciile noastre

Pentru România, tranziția către o economie circulară implică multă conștientizare în ceea ce privește mediul înconjurător, de la producători până la consumatori și operatorii care gestionează deșeurile.

În acest sens, Mazars Romania a inițiat o nouă linie de consultanță pentru a sprijini companiile să răspundă provocărilor specifice legislației de mediu, atât celor ce vizează protecția mediului, cât și obligațiilor la fondul pentru mediu.

Protecția mediului

  • Consultanță de mediu și raportări specifice protecției mediului – apă, aer, sol/subsol, zgomot și vibrații, deșeuri;
  • Audit de conformitate în vederea conformării cu prevederile legale și audit de deșeuri;
  • Solicitarea/revizuirea și obținerea autorizației de mediu și a acordului de preluare a apelor uzate;
  • Verificarea punctelor de lucru și propunerea de măsuri de îmbunătățire a aspectelor de mediu;
  • Reprezentarea clientului în relația cu autoritățile de mediu.

Fondul pentru mediu

  • Identificarea tuturor obligațiilor specifice Fondului pentru mediu (contribuții: ambalaje, EEE și BA, ecotaxa, emisii de poluanți);
  • Stabilirea unei proceduri de lucru pentru fiecare obligație specifică Fondului pentru mediu (prin identificare, încadrare, cântărire, calculare obligații, după caz); 
  • Verificarea documentelor financiar-contabile și justificative și a documentelor de trasabilitate (de la producător/importator până la operator economic valorificator/reciclator);
  • Întocmirea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în platforma online de raportare a Administrației Fondului pentru mediu;
  • Intermedierea relației cu OIREP / OTR în vederea îndeplinirii obligațiilor specifice Fondului pentru mediu.

Echipa noastră

Pe măsură ce importanța domeniului crește, obligațiile la Fondul pentru mediu, precum și raportările specifice protecției mediului devin din ce în ce mai complexe.

Echipa de specialiști din cadrul Mazars se deține o experiență semnificativă și relevantă în domeniul protecției mediului, fiind specializată în consultanță pentru diverse și importante industrii (ex. retail, producție, servicii financiare, energie, industria farmaceutică, reciclare deșeuri, HoReCa etc).

Echipa Mazars Romania are cunoștințele și abilitățile necesare să acorde servicii tehnice specializate, personalizate pentru fiecare activitate desfășurată, oferind soluții optime clienților săi și căutând cele mai bune tehnici disponibile pentru a reduce impactul activității acestora asupra mediului înconjurător și încurajând angajații acestora să conștientizeze importanța protecției mediului, atât la locul de muncă, cât și acasă.

Solicită o ofertă