Fiscalitate Internațională

Procesul de globalizare, caracterizat printr-un comerț internațional ascendent, a determinat apariția unui înalt grad de complexitate a problemelor fiscale cu care se confruntă atât societățile comerciale multinaționale cât și administrațiile fiscale.

Structurare Fiscală Internațională

Rețeaua noastră unitară de experți fiscali deține o experiență remarcabilă în abordarea unor aspecte fiscale complexe și în structurarea activității într-o manieră eficientă din perspectivă fiscală, inclusiv în implementarea structurilor pe care și le propun clienții.

Consultanța oferită de Mazars vă poate sprijini la identificarea riscului fiscal în România la care sunt expuse tranzacțiile transfrontaliere, precum și a opțiunilor ce pot diminua gradul de expunere la risc fiscal a nerezidenților din România.

Experții noștri vă pot oferi consultație cu privire la aspectele fiscale ale restructurării unei entități, precum și soluții eficiente, în cazul migrației proprietății intelectuale, pentru efectuarea unor modificări operaționale în structura activității pe care o desfășurați, vă pot sugera soluții optime de finanțare și de stabilitate a fluxului de trezorerie pentru entitatea dumneavoastră, astfel încât să îi îmbunătățească situația fiscală și să diminueze obiecțiile autorităților fiscale locale.

Legislația Fiscală în Uniunea Europeană

Experții noștri fiscali dețin o experiență vastă în rezolvarea diverselor probleme ridicate de legislația fiscală a Uniunii Europene, oferind clienților consultanță pertinentă cu privire la:

  • Oportunități fiscale în Uniunea Europeană;
  • Conformitate cu prevederile legislației europene;
  • Acțiuni în instanță îndreptate împotriva autorităților fiscale locale, trimise spre soluționare Curții Europene de Justiție.

 Impozit cu Reținere la Sursă

Persoanele nerezidente care obțin venituri din România (în legătură cu dobânzi, redevențe, servicii, dividende, comisioane, lichidare a unei entități juridice române) sunt supuse la plata unui impozit cu reținere la sursă de 16%.

Experții noștri vă pot oferi consultanță cu privire la opțiunile existente pentru diminuarea expunerii fiscale a unui nerezident în România prin aplicarea, de la caz la caz, a prevederilor Directivelor europene sau a celor incluse în Convențiile pentru evitarea dublei impuneri.

 De asemenea, consultanții noștri vă pot oferi asistență la:

  • Identificarea soluțiilor pentru rambursarea impozitului cu reținere la sursă, plătit în România la o valoare mai ridicată decât cea prevăzută în Convenția pentru evitarea dublei impuneri;
  • Obținerea certificatului care atestă plata în România a impozitului cu reținere la sursă, în baza căruia persoana nerezidentă poate solicita credit fiscal / exceptare de la plata impozitului în țara de rezidență.

 Sedii Permanente

Sediul permanent reprezintă un concept fiscal special, care desemnează, în principiu, prezența unei entități juridice impozabile în altă țară decât țara sa de rezidență. Astfel, un sediu permanent este definit ca un loc fix prin care un nerezident își desfășoară activitatea, integral sau parțial, fie direct, fie prin intermediul unui reprezentant dependent.

Suntem gata oricând să oferim asistență clienților la structurarea investițiilor lor în România prin implementarea unei structuri care servește cel mai bine intereselor acestora (sediu permanent, sucursală, asociere în participațiune, societate comercială cu răspundere limitată sau societate comercială pe acțiuni).

În plus, echipa noastră vă poate ajuta în procesul de înregistrare atât al unei reprezentanțe permanente și al unei unități fixe TVA, cât și cu respectarea impozitelor trecute și viitoare necesare.