Taxare internațională

Oferirea unei viziuni clare în lumea încurcată a fiscalității globale.

Fiscalitatea internațională se apropie de un moment de schimbare, pe măsură ce propunerile pentru o impozitare globală și coordonată a entităților se apropie de realitate. Prezența noastră la nivel mondial ne permite să oferim consultanță strategică cu privire la astfel de provocări pe termen lung, precum și să ajutăm clienții să depășească problemele fiscale complexe.

Procesul de globalizare, caracterizat prin creșterea comerțului internațional, a adus o complexitate mai ridicată a problemelor de impozitare atât la nivelul societăților multinaționale, cât și a autorităților fiscale.

Abordarea noastră

Societățile care operează transfrontalier sau cele care sunt prezente în mai multe jurisdicții, știu că respectarea legilor fiscale locale și îndeplinirea cerințelor de raportare este o sarcină care necesită multiple resurse, fiind necesară expertiza pe piața locală din partea profesioniștilor.

Rețeaua noastră globală este ideală în ceea ce privește asistarea societăților multinaționale mari și mijlocii care au nevoie de expertiză în diferite jurisdicții. De asemenea, deținem experiența necesară societăților cu creștere rapidă care au nevoie de o structură eficientă din punct de vedere fiscal pentru prima lor extindere internațională. Avem o viziune clară nu numai asupra aspectelor globale, ci și asupra inițiativelor disruptive dintr-o anumită jurisdicție, precum taxarea serviciilor digitale.

Punem un accent deosebit pe structurile corporative. Fie că este vorba de efectele Brexit-ului sau de schimbările declanșate de planul de acțiune al OCDE privind eroziunea bazei și transferul profitului (BEPS), riscul legăturii fiscale este o preocupare constantă pentru societăți. Navigarea într-un mediu de afaceri în continuă evoluție necesită din ce în ce mai mult o abordare integrată, globală, cu acces la consiliere și coordonată, care vă poate sprijini strategia pe termen lung, precum și deciziile de afaceri.

Serviciile noastre

 • Servicii complete de asistență internațională privind impozitarea entităților, inclusiv:
  • Structurarea corporativă;
  • Tranzacții, inclusiv fuziuni și achiziții;
  • Facilități fiscale globale și stimulente.
 • Asistență privind implicațiile fiscale ale mobilității și ocupării forței de muncă la nivel mondial.
 • TVA și impozite indirecte.
 • Prețuri de transfer.
 • Analiza riscurilor privind inițiativele globale, precum BEPS, OCDE.
 • Asistență pentru conformitate fiscală.
 • Mobilitatea globală a angajaților.

Structurile fiscale locale și transfrontaliere

Rețeaua noastră integrată de specialiști fiscali are o mare experiență în abordarea aspectelor fiscale complexe și în furnizarea de opțiuni de structurare fiscală într-o manieră optimizată, de la proiectare până la implementare.

Echipa noastră de experți vă poate asista cu privire la:

 • aspectele fiscale internaționale ale restructurării afacerilor;
 • propunerea de soluții optime de finanțare pentru afacerea dumneavoastră;
 • diminuarea oricăror riscuri fiscale locale;
 • forma fiscală/juridică sub care se poate înregistra o entitate în România;
 • problemele în legătură cu procesul de încorporare, în parteneriat cu avocații colaboratori.

Legislația fiscală a UE

Specialiștii noștri fiscali au experiență în consilierea clienților cu privire la diverse provocări ca urmare a aplicării legislației fiscale a UE, precum:

 • oportunități fiscale la nivelul UE;
 • respectarea prevederilor relevante ale legislației fiscale UE;
 • asistență în cadrul acțiunilor legale împotriva autorităților fiscale locale și litigii în fața instanțelor locale.

Impozit cu reținere la sursă

Nerezidenții care obțin venituri din România (de exemplu, dobânzi, redevențe, servicii, dividende, comisioane etc.) sunt subiectul impozitului cu reținere la sursă în România de 16%.

Experții noștri fiscali vă pot asista cu privire la aplicarea condițiilor mai favorabile prevăzute fie de Directivele UE relevante transpuse în legislația română, fie de Tratatele de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu țările partenere.

În plus, vă putem ajuta cu:

 • solutii pentru rambursarea impozitului cu reținere la sursă plătit în România în mod excedentar, precum și cu întocmirea și depunerea documentației necesare;
 • obținerea certificatului de dovadă a plății impozitului în România, în baza căruia nerezidentul poate solicita credit fiscal sau poate beneficia de scutirea impozitului aferent în țara sa de rezidență.

Sediu permanent/Sediu fix

Un sediu permanent reprezintă un concept fiscal special care desemnează, în principiu, prezența taxabilă a unei societăți nerezidente într-o țară străină.

Echipa noastră vă poate ajuta cu:

 • efectuarea unei analize aprofundate privind existența unui sediu permanent în România, precum și a unei analize privind un sediu fix din perspectivă TVA;
 • recomandări cu privire la schimbarea structurii afacerii pentru diminuarea unor astfel de riscuri;
 • procesul de înregistrare atât a unui sediu permanent, cât și/sau a unui sediu fix, precum și cu toate cerințele de conformitate fiscal atât trecute, cât și viitoare.

Instrumentele și soluțiile noastre

Rețeaua noastră fiscală internațională creează o gamă largă de instrumente și soluții inovatoare și personalizate pentru sprijinirea clienților. Acestea includ resurse online, precum  COVID-19 Global Tax and Law Tracker, precum și portofoliul nostru de servicii DAC6.

Solicitați o ofertă