Mazars lansează ediția din 2021 a raportului „Practici bancare responsabile - studiu de comparabilitate”

22 aprilie 2021
Mazars lansează ediția din 2021 a raportului „Practici bancare responsabile - studiu de comparabilitate”, care constată progrese semnificative în ceea ce privește finanțarea sustenabilă la nivel global
 • Cele mai mari bănci din Africa, America, Asia-Pacific și Europa au fost evaluate pentru a identifica cele mai bune practici și tendințe în gestionarea riscului schimbărilor climatice și a problemelor sociale și de guvernanță pe care le presupune
 • Băncile au înregistrat progrese în toate categoriile de finanțări sustenabile evaluate de la ediția 2020 a studiului
 • În medie, 82% dintre bănci au acum în portofoliu oferte cu produse care susțin o dezvoltare sustenabilă, comparativ cu 47% anul trecut 

Mazars, firmă internațională de audit și consultanță în afaceri, lansează ediția din 2021 a studiului său anual de comparabilitate privind practicile bancare responsabile. Studiul global evaluează practicile sustenabile a 37 dintre cele mai mari bănci[1] din lume cu sediul în Europa, Africa, America, Asia-Pacific.

Analiza arată că industria bancară recunoaște la momentul actual pe scară largă atât oportunitățile, cât și riscurile pe care le prezintă inițiativele legate de sustenabilitate. Cu toate acestea, implementarea completă a practicilor menite să atingă obiectivele de sustenabilitate rămâne un proiect în desfășurare.

RB

Riscul climatic și aspectele ce țin de Mediu, Societate și Guvernanță (ESG) sunt arii de interes foarte importante la nivel global și economic ce trebuie recunoscute ca atare. Local, există o creștere a nivelului de conștientizare a băncilor și a implicațiilor schimbărilor climatice asupra stabilității sistemului financiar și economiei în ansamblu, însă mai sunt încă aspecte de îmbunătățit în ceea ce privește implementarea măsurilor care să promoveze o cultură a practicilor sustenabile și adaptarea structurilor organizatorice, promovarea produselor și serviciilor care susțin sustenabilitatea climatică și de mediu sau includerea riscurilor climatice și de mediu în procesele de guvernanță, analiza riscurilor, raportare și strategie de afaceri.”, a menţionat Răzvan Butucaru, Partener, Financial Services & Advisory Leader, Mazars România.

Rezultatele studiului la nivel global: băncile înregistrează progrese notabile în ceea ce privește implementarea practicilor sustenabile

Analiza globală arată că majoritatea băncilor evaluate: 

 1. Încurajează o cultură a sustenabilității și alocă responsabilitatea pentru acest lucru funcțiilor de conducere superioară. În medie, 74% dintre bănci au implementat măsuri care promovează o cultură a sustenabilității și și-au adaptat structura de guvernanță, comparativ cu 49% anul trecut. Cu toate acestea, integrarea abilităților legate de Mediu, Societate și Guvernanță (ESG) în selectarea membrilor de conducere, precum și stabilirea de criterii ce țin de măsurarea performanței în materie de ESG la stabilirea remunerației rămân practici rare. 
 2. Se angajează să atingă obiectivele SMART în ceea ce privește sustenabilitatea, obiectivele legate de climă fiind cele mai răspândite. Metodologiile pentru alinierea strategică la Acordul de la Paris au câștigat atenție: aproximativ 51% dintre bănci au în vedere metodologia PACTA pentru a-și alinia portofoliile financiare cu obiectivele Acordului de la Paris. Totuşi, acest lucru nu a fost încă reflectat în angajamentele oficiale ale băncilor față de neutralitatea climatică. 
 3. Au practici de management al riscurilor mai avansate în ceea ce privește integrarea riscurilor climatice decât cele generale legate de ESG – majoritatea dezvoltând capabilități de analiză a scenariului climatic. Cu toate acestea, impactul financiar al schimbărilor climatice asupra băncilor rămâne dificil de măsurat, din cauza lipsei de informații cantitative. Numai 22% dintre bănci furnizează date cantitative despre materialitatea riscurilor climatice. 
 4. Implementează standarde de raportare în materie de sustenabilitate, axate în principal pe obiectivele climatice, recomandările Climate Disclosure Standards Board (CDP) și Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) fiind cele mai comune. În ceea ce privește indicatorii și obiectivele, emisiile de GES sunt cel mai frecvent raportate. O provocare esențială în raportare rămân emisiile de GES din domeniul de aplicare 3; doar 11% dintre bănci divulgă aspecte legate de activitățile lor de finanțare. 
 5. Au o ofertă corporativă mai matură decât cea pentru persoane fizice, iar produsele care promovează sustenabilitatea climatică și de mediu sunt mai răspândite decât produsele economice și sociale. De exemplu, 78% dintre bănci au dezvoltat oferte de “produse verzi” pentru companii, în timp ce numai 32% au dezvoltat produse care promovează sustenabilitatea dedicate persoanelor fizice. Compararea ofertelor băncilor rămâne o provocare din cauza lipsei cadrelor de raportare standardizate. 

 „Este clar că băncile se angajează din ce în ce mai mult să dezvolte practicile mai sustenabile, iar acest lucru a generat progrese față de situația descoperită de primul nostru studiu. Constatările sunt încurajatoare, însă surprind și munca ce rămâne de făcut. Băncile trebuie să implementeze complet practicile relevante, în special în ceea ce privește gestionarea riscului climatic și prezentarea de informații referitoare la ESG, dacă vor să îndeplinească obiectivele de sustenabilitate. O modalitate de a face acest lucru este îmbunătățirea metodologiilor și cuantificarea mai bună a impacturilor legate de schimbările climatice în raportare. Evoluțiile pozitive din acest domeniu ar putea permite băncilor să își joace pe deplin rolul în modelarea unui viitor mai sustenabil pentru economia globală.”, a menționat Leila Kamdem-Fotso, Partener Mazars.

Îmbunătățiri în toate domeniile: 2021 vs. 2020 

Comparând rezultatele recente cu cele ale evaluării din 2020, băncile au înregistrat progrese în toate aspectele analizate:  

 • În medie, 82% dintre bănci au acum în portofoliu oferte de produse care promovează o dezvoltare sustenabilă, comparativ cu 47% anul trecut.
 • Proporția băncilor care promovează o cultură a sustenabilității și care și-au actualizat structurile de guvernanță în consecință a crescut la jumătate (51%); o creștere similară (45%) se observă la nivelul băncilor care își aliniază informațiile la standardele de raportare ESG.
 • Există decalaje clare în domenii precum încorporarea criteriilor ESG și climatice în cadrele de management al riscurilor și implementarea strategiilor pentru sustenabilitate (creștere de 22%, respectiv de 20%). 
FD

Industria bancară asigură un rol cheie în buna funcţionare a mecanismelor economice şi financiare, cu impact asupra evoluţiilor macroeconomice şi a îmbunătăţirii gradului de prosperitate economică din România. La fel ca în plan global, una dintre preocupările băncilor este să asigure, prin intermediul practicilor bancare responsabile, implicarea în proiecte durabile și sustenabile care să accelereze eficiența economică, echitatea socială și prezervarea mediului înconjurător prin practici de management al riscurilor.", a declarat Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor.

Băncile franceze și britanice conduc la capitolele cultură, guvernanță și strategie 

Băncile franceze și britanice au o poziție de lider în ceea ce privește cultura și guvernanța, strategia și dezvoltarea unei oferte de produse responsabile. Băncile din ambele țări obțin un scor ridicat în ceea ce privește alinierea informațiilor cu standardele de raportare ESG și integrarea riscurilor ESG în cadrul de management al riscurilor. Există loc de îmbunătățire în ceea ce privește utilizarea analizei scenariilor climatice în scopuri de management al riscurilor, precum și în zona prezentării de informații mai detaliate. Banca Angliei, Banque de France și Banca Centrală Europeană sunt unele dintre băncile care își sporesc atenția asupra acestor domenii.  

Băncile din America de Nord au performanțe bune în domenii precum transparenţa informațiilor legate de ESG   

Băncile din America de Nord au performanțe bune în ceea ce privește guvernanța, strategia, prezentarea de informații legate de ESG și oferta de produse care promovează sustenabilitatea și responsabilitatea. Acestea s-au descurcat bine în implementarea politicii de prezentare a informațiilor legate de ESG, unde au depășit în medie băncile franceze și britanice. La fel ca în cazul băncilor franceze și britanice, există încă loc pentru o mai bună integrare a riscurilor ESG în cadrul de management al riscurilor.  

Băncile sud-americane se remarcă la capitolele guvernanță și sustenabilitate  

Băncile sud-americane au performanțe bune în ceea ce privește guvernanța și sustenabilitatea. Trebuie să lucreze în schimb la integrarea riscurilor ESG, inclusiv a riscurilor climatice în cadrul lor de management al riscurilor și la dezvoltarea unei oferte de produse care promovează sustenabilitatea și responsabilitatea. 

Băncile din Asia și Pacific au performanțe bune în ceea ce privește oferta de produse  

Băncile din Asia și Pacific au performanțe deosebite în ceea ce privește oferta lor de produse care promovează sustenabilitatea și responsabilitatea. Două treimi dintre aceste bănci propun servicii și produse sustenabile pe toate liniile lor de activitate. Scorurile generale pentru regiune arată posibilități de îmbunătățire la nivelul strategiei, al managementului riscurilor și al prezentării de informații. În Hong Kong, Noua Zeelandă și Australia, se așteaptă ca o nouă reglementare să creeze reziliența la schimbările climatice și politici eficiente de comunicare a informațiilor și să faciliteze probabil o abordare mai sistematică a sustenabilității.

 

###

 

 

Metodologie  

Studiul de comparabilitate Mazars evaluează practicile de sustenabilitate pe un eșantion de 37 de bănci. Ne-am concentrat analiza asupra băncilor cu sediul în Africa, America, Asia-Pacific și Europa. Băncile selectate sunt cele mai mari din zonele geografice respective din punct de vedere al activelor totale.

Majoritatea băncilor selectate au demonstrat un interes semnificativ pentru sustenabilitate și schimbările climatice prin implementarea cadrelor, participând la Inițiativa de finanțare a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP FI) și/sau angajându-se să respecte Principiile FI UNEP pentru un sector bancar responsabil (PRB). Acest studiu se bazează pe rapoartele Mazars publicate în 2020: “Practici bancare responsabile, studiu de referință” și “Cum reacționează băncile la riscurile financiare ale schimbărilor climatice”.

 

Contact

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania

emilia.popa@mazars.ro / +40 741 111 042

Despre Mazars

Mazars este un parteneriat internațional, ce oferă servicii integrate de audit și consultanță contabilă, fiscală, financiară și juridică*. Operând în peste 90 de țări și teritorii din întreaga lume, ne bazăm pe expertiza a 42.000 de profesioniști – 26.000 în parteneriatul integrat Mazars și 16.000 prin Mazars North America Alliance – pentru a asista clienți de toate dimensiunile, în fiecare etapă a dezvoltării lor.

*unde este permis de legislația în vigoare a țării

www.mazars.com | Pagina de LinkedIn a Mazars

Despre Mazars România

În România, Mazars are o experiență de peste 25 de ani în audit, servicii de consultanță fiscală, financiară, contabilă, HR și salarizare. Puterea noastră constă în oamenii cu care lucrăm – echipa locală cuprinde 7 parteneri și 230 de profesioniști.

www.mazars.ro | Pagina de LinkedIn a Mazars Romania

[1] Băncile selectate sunt cele mai mari din punctul de vedere al activelor totale în zonele geografice menţionate