Patru domenii prioritare fac subiectul celor mai recente recomandări publicate în Ghidul OCDE cu privire la implicațiile pandemiei

13 ianuarie 2021
- analiza de comparabilitate;
- alocarea pierderilor și costurilor specifice COVID-19;
- programe de asistență guvernamentală;
- acordurile de preț în avans.

În fiecare an au loc câteva momente definitorii, însă 2020 a adus cu el foarte multe provocări care au schimbat întreaga lume, încât acum este și mai greu de prezis ce se va întâmpla anul acesta, în viața personală sau în business-uri. Într-un moment încă nesigur, cu vaccinuri aprobate și distribuite în întreaga lume și cu multe țări care se confruntă cu încă un val de infecții, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat recomandări referitoare la impactul pandemiei COVID-19 asupra prețurilor practicate în cadrul tranzacțiilor derulate între societăți afiliate. Condițiile economice fără precedent și reacțiile guvernelor la pandemia COVID-19 au generat provocări importante în ceea ce privește modul de aplicare al principiului valorii de piață.

Ghidul vizează patru domenii prioritare: analiza de comparabilitate; alocarea pierderilor și costurilor specifice COVID-19; programe de asistență guvernamentală; acordurile de preț în avans.

Analiza de comparabilitate

Ghidul prevede că un contribuabil poate utiliza o gamă largă de informații disponibile din surse publice pentru a realiza analiza de comparabilitate aferentă tranzacțiilor intra-grup derulate în anul 2020. Pentru estimarea efectelor crizei, OCDE propune o serie de abordări practice în cadrul pregătirii analizei de comparabilitate, cum ar fi:

  • analiza evoluției volumului de vânzări în perioada pandemiei COVID-19, față de perioadele anterioare;
  • analiza modificării capacității de utilizare relevantă în cadrul grupurilor;
  • utilizarea informațiilor macroeconomice sau indicatori publicați de băncile centrale, agențiile guvernamentale, asociații comerciale sau industriale etc.

Documentarea tranzacțiilor intra-grup derulate în anul 2020 ridică dificultăți practice, în special în cazul aplicării metodei marjei nete, având în vedere faptul că informațiile financiare aferente anului 2020 necesare realizării analizei de comparabilitate nu vor fi disponibile până cel mai devreme la jumătatea anului 2021. Pentru a oferi mai multă flexibilitate contribuabililor și autorităților fiscale, Ghidul menționează posibilitatea realizării ajustărilor voluntare de prețuri de transfer, aplicarea a mai multor metode de analiză sau utilizarea pentru comparabilitate a societăților independente ce înregistrează pierderi, în anumite condiții.”, a menționat Liviu Gheorghiu, Senior Manager, Mazars România.

Alocarea pierderilor și costurilor generate de COVID-19

În urma apariției COVID-19, unele grupuri au înregistrat costuri excepționale generate de măsurile luate pentru limitarea efectelor pandemiei. De asemenea, unele grupuri au înregistrat pierderi operaționale. Ghidul subliniază faptul că alocarea costurilor specifice pandemiei COVID-19 trebuie făcută numai în urma analizei repartizării riscurilor în cadrul grupului și, de asemenea, trebuie avută în vedere și abordarea utilizată de entități independente în circumstanțe comparabile.

OCDE este deschisă posibilității ca entitățile cu funcții și riscuri limitate (“limited risk”) să înregistreze pierderi generate de pandemia COVID în anumite condiții. În vederea determinării măsurii în care o entitate cu funcții și riscuri limitate poate suferi pierderi, este necesară pregătirea unei analize de comparabilitate ce pune accentul pe delimitarea precisă a tranzacției și pe profilul de alocare a riscurilor.

Un alt punct esențial menționat în Ghid este modul de încadrare a costurilor extraordinare, dacă pot sau nu să fie incluse în categoria costurilor operaționale și cum vor fi tratate aceste costuri în analiza de comparabilitate.

În contextul schimbării condițiilor economice, grupurile ar trebui să aibă în vedere revizuirea contractelor intra-grup. OCDE precizează că, pentru renegocierea sau modificarea clauzelor contractuale, este esențial să fie avut în vedere comportamentul societăților independente aflate în circumstanțe similare. 

Programele de asistență guvernamentală

Ghidul evidențiază faptul că programele de asistență guvernamentală oferite pentru sprijinul contribuabililor în perioada pandemiei COVID-19, pot avea un impact în analiza prețurilor de transfer, fie că este vorba despre asistență acordată direct grupurilor sau asistență acordată societăților independente care activează pe aceeași piață.

Un aspect important menționat în cadrul Ghidului este faptul că trebuie realizată o analiză a tipului de asistență primită pentru a determina dacă reprezintă o caracteristică economică importantă ce poate avea impact material asupra tranzacției controlate.

Acordurile de preț în avans (APA)

 „În ceea ce privește APA în curs de negociere ce acoperă și anul 2020, OCDE încurajează părțile să adopte o abordare flexibilă și de cooperare, pentru a decide în ce manieră vor lua în considerare condițiile economice generate de pandemie, inclusiv posibilitatea încheierii unui APA pentru perioada pandemiei și a unui APA pentru perioada post-COVID. În cazul APA acordate și valide în perioada pandemiei, OCDE recomandă analizarea prezumțiilor critice ce stau la baza acordurilor și adoptarea unei abordări transparente și proactive din partea contribuabililor.”, a menționat Adrian Mutea, Tax Assistant Manager, Mazars România.

Având în vedere faptul că pandemia COVID-19 a generat modificări ale condițiilor economice, care nu au fost luate în considerare la încheierea APA, Ghidul oferă clarificări cu privire la impactul pandemiei asupra APA unilaterale, bilaterale, multilaterale sau cele în curs de negociere.

 

Media Contact

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania

Emilia.Popa@mazars.ro | +40741.111.042

 

Despre Mazars

Mazars este un parteneriat internațional, ce oferă servicii integrate de audit și consultanță contabilă, fiscală şi financiară*. Operând în peste 90 de țări și teritorii din întreaga lume, ne bazăm pe expertiza a 40.400 de profesioniști - 24.400 în parteneriatul integrat Mazars și 16.000 prin Mazars North America Alliance - pentru a asista clienți de toate dimensiunile, în fiecare etapă a dezvoltării lor.

În România, Mazars are o experiență de 25 de ani în audit, servicii de consultanță fiscală, financiară, contabilă, HR și salarizare. Puterea noastră constă în oamenii cu care lucrăm - echipa locală cuprinde 230 de profesioniști.

*unde este permis de legislația în vigoare a țării

www.mazars.ro | LinkedIn