Conformitate juridică

Suport practic pentru a asigura conformitatea cu reglementările

Companiile se confruntă cu un mediu de operare complex, în care obligațiile legale sunt în continuă evoluție în toate jurisdicțiile. Menținerea la curent cu reglementările locale și internaționale necesită resurse importante și vigilență. Echipa noastră oferă experiență concretă pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu cerințele de conformitate.

Abordarea noastră

Datorită companiilor care fac mai multe afaceri peste granițe și deschid filiale internaționale, aspectele legale și de reglementare devin tot mai importante. Majoritatea companiilor internaționale depun eforturi mari pentru respectarea normelor locale și internaționale, dar evoluțiile continue de reglementare transformă această sarcină într-una majoră.

Mazars oferă o rețea internațională de experți juridici, fiscali, corporativi și de reglementare care vă pot oferi consiliere și îndrumări cu privire la respectarea reglementărilor în jurisdicțiile de interes. Fiind o companie internațională, cunoaștem piețele în care operați și avem relații de lucru strânse cu organismele de reglementare. Lucrând împreună ca o singură echipă, credem în oferirea de consilierei și îndrumări printr-o abordare colaborativă și pragmatică.

Servicii 

  • Conformitate juridic și de reglementare
  • Verificări ale stării economice și control anual al conformității juridice pentru toate filialele dumneavoastră
  • Protocoale de guvernanță
  • Procese verbale ale consiliilor directoare și adunărilor acționarilor