Informații privind cerințele de raportare impuse de DAC6

Directiva 2018/822/UE a Consiliului European (DAC6) introduce noi obligații de raportare ce vizează creșterea transparenței fiscale la nivelul Uniunii Europene prin identificarea aranjamentelor fiscale transfrontaliere potențial agresive.

Obligațiile de raportare prevăzute de DAC6 se aplică atât intermediarilor (de exemplu, printre alții – consultanți fiscali, contabili, avocați), cât și contribuabililor în legătură cu anumite aranjamente transfrontaliere derulate în UE care prezintă anumite semne distinctive (definite în mod specific în cadrul Directivei) și în cazurile în care beneficiul principal sau așteptat al unui astfel de aranjament ia forma unui avantaj fiscal.

Primul termen de raportare pe 30 august 2020

Persoanele cărora li se aplică DAC6 trebuie să înțeleagă importanța și impactul obligațiilor impuse și să fie pe deplin informate cu privire la propriile obligații, pentru a putea planifica măsuri și proceduri adecvate, având în vedere primul termen de raportare – 30 august 2020. Acest termen este aplicabil pentru raportarea retroactivă a aranjamentelor transfrontaliere implementate între 25 iunie 2018 și 1 iulie 2020.

Directiva DAC6 a fost recent adoptată în legislația locală, iar analiza impactului adus de aceasta va fi comunicată în curând. De asemenea, în așteptare este și ghidul oficial pe care autoritățile fiscale române trebuie să îl publice împreună cu modelul de raportare electronică.

Mazars, în calitate de furnizor de servicii de consultanță fiscală, va fi subiect al cerințelor obligatorii de raportare ale DAC6, va fi obligat să realizeze o revizuire a serviciilor de consultanță oferite clienților în perioada specificată mai sus, precum și să evalueze încadrarea acestora din perspectiva semnelor distinctive prevăzute și, ca urmare, să raporteze ulterior către autoritățile fiscale române.
Așadar, condițiile contractelor de prestării servicii de consultanţă fiscală încheiate cu dumneavoastră vor fi modificate în consecință.

Vă invităm să citiți întreaga comunicare mai jos:

Document

 Informatii privind cerintele de raportare impuse de DAC6
Informatii privind cerintele de raportare impuse de DAC6