Standardele IFRS: proiecte în curs de implementare și acțiuni viitoare

Anul 2021 nu se anunță a aduce foarte multe schimbări în ceea ce privește standardele IFRS. Acest lucru ar trebui să permită companiilor să se concentreze mai mult la îmbunătățirea proceselor și a raportărilor financiare. Cu toate acestea, mai multe proiecte sunt în curs de desfășurare și vom vorbi despre acestea pe scurt, după cum urmează:

Prezentarea situațiilor financiare: regulile IASB privind indicatorii de performanță ai managementului

În urma primelor redeliberări privind acest proiect din martie 2021, Comitetul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB), a discutat din nou, după cum era planificat, posibila extindere a sferei cerințelor sale în ceea ce privește indicatorii de performanță aleși de conducere (”Management Performance Measures” sau MPM în engleză). Proiectul de expunere din decembrie 2019 prevedea furnizarea de informații minime obligatorii în acest sens, într-o singură notă din cadrul anexelor la situațiile financiare.

În luna martie, IASB a decis să exploreze alte posibile abordări pentru extinderea domeniului de aplicare a MPM-urilor prevăzut inițial în proiectul standardului.

În principal, pentru a nu supune un nou proiect de expunere la dezbateri, care ar fi avut ca efect întârzierea avansării proiectului într-un mod semnificativ, IASB a decis, în cele din urmă, să rămână pentru moment la propunerile inițiale. Cu toate acestea, IASB a luat măsuri pentru a include în sfera cerințelor sale privind MPM, numărătorul sau numitorul unui raport, dacă respectivul numărător sau numitor îndeplinește definiția unui MPM.

De asemenea, IASB a decis, provizoriu, să nu extindă domeniul de aplicare a MPM-urilor la următoarele elemente: evaluări bazate pe elementele prezentate în contul de profit și pierdere, evaluări bazate pe situația fluxului de numerar, evaluări bazate pe bilanț, procentaje.

Publicarea unui proiect de expunere pentru reformarea Declarației de practică 1 IFRS privind  raportul de gestiune

În data de 27 mai, IASB a publicat un proiect cu scopul de a revizui complet Declarația de Practică (Practice Statement) IFRS 1 privind raportul de gestiune care a fost publicată în decembrie 2010. Raportul de gestiune este, de fapt, văzut astăzi ca un document care completează situațiile financiare. Propunerile IASB intenționează să prezinte într-un singur și același document informațiile utile investitorilor în evaluarea perspectivelor pe termen lung ale unei entități, pentru a înțelege modul în care modelul de afaceri al entității creează valoare și generează fluxuri de numerar.

Propunerile IASB urmăresc astfel, în special, o mai bună comunicare cu privire la efectele asupra mediului și la cele sociale generate de activitățile unei entități și la activele intangibile care nu sunt recunoscute în bilanț. Această Declarație de Practică modificată ar rămâne neobligatorie și, prin urmare, ar continua să propună un cadru pentru publicarea raportului de gestiune la care părțile interesate ar putea face referire dacă doresc acest lucru.

Dezbaterea este deschisă până la data de 23 noiembrie 2021.

Proiect de modificare limitat la IFRS 17 « classification overlay »

După câteva discuții inițiale din luna mai, IASB a decis în luna iunie a acestui an să propună o modificare limitată la IFRS 17 pentru a facilita tranziția asigurătorilor la acest nou standard, precum și la IFRS 9. În acest caz, dispozițiile tranzitorii pentru prima aplicare a IFRS 9 fac ca prezentarea perioadelor comparative în conformitate cu acest standard să fie opțională.

Dacă o entitate decide să aplice IFRS 9 pe cifrele comparative, aceasta nu o poate face, decât pentru instrumentele financiare care există în situația poziției financiare la data tranziției. Cu alte cuvinte, activele financiare vândute sau ajunse la maturitate înainte de tranziție, rămân contabilizate în conformitate cu IAS 39, în timp ce activele care există la momentul tranziției, sunt retratate în conformitate cu IFRS 9.

Soluția propusă de IASB (provizorie la momentul actual) ar fi crearea în cadrul IFRS 17 a unei opțiuni de „classification overlay”, perioada de tranziție la IFRS 17 permițând fiecărui instrument financiar, ce se află în reprezentarea pasivelor tehnice de asigurare, în cadrul situațiilor financiare comparative, să i se aplice clasificarea IFRS 9 pe care acesta ar fi avut-o dacă i s-ar fi aplicat standardul de la început (chiar dacă unele dintre aceste instrumente financiare nu mai există la data tranziției).

Se așteaptă ca amendamentul propus să fie publicat încă din iulie, cu o perioadă de consultare scurtată la două luni. Acest proces accelerat va permite asiguratorilor să beneficieze de timp pentru pregătirea perioadei comparative 2022, pentru a fi gata în timp util pentru prima aplicare a IFRS 17 (și IFRS 9) la 1 ianuarie 2023.

Decizia IFRS IC privind continuitatea activității (IAS 10)

IFRS IC a publicat în iunie 2021 o decizie finală care răspunde la două întrebări legate de continuarea activității: o entitate care nu mai este în măsură să își continue activitatea în anul N:

  • poate totuși întocmi situații financiare pentru perioadele anterioare prin aplicarea principiului continuității activității (perspectiva în care se afla entitatea în aceste perioade) și atunci când nu pregătise anterior situații financiare pentru aceste perioade? ; și
  • trebuie să proceseze din nou informațiile comparative publicate anterior (presupunând continuarea activității) pentru a ține seama de această nouă ipoteză?

Pentru a găsi răspunsurile la aceste întrebări și pentru mai multe informații legate de noutățile IFRS, consultați buletinele noastre informative despre doctrina contabilă IFRS disponibile online!

Pentru varianta în limba franceză a articolului, accesați documentul de mai jos.

Document

Les normes IFRS
Les normes IFRS