Răzvan Butucaru Partner, Financial Advisory Services

RBU_site.jpg
  • Răzvan este absolvent al Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti fiind licenţiat în administrarea afacerilor, specializarea Bănci şi Burse de Valori și are o diplomă de master în domeniul Audit Intern în sectorul serviciilor financiare, oferită de acceași universitate.
  • Membru al: ACCA [Association of Chartered Certified Accountants], Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).
  • Răzvan deține o experiență de mai bine de 12 ani acumulată atât în cadrul proiectelor de consultanţă financiară (operațională și producție), asigurări cât şi al diverselor misiuni de audit financiar și revizuire a situațiilor financiare întocmite în conformitate cu diverse standarde de raportare financiară (reglementări contabile și de raportare financiară aplicabile în România, IFRS, reguli și regulamente ale Comisiei Naționale de Asigurări (CSA), reguli și reglementări ale Comisiei Naționale ale Bursei de Valori Mobiliare (CNVM) și ale Ministerului de Finanțe (OMF)). Răzvan deţine cunoştinţe de specialitate în întocmirea situațiilor financiare, în pregătirea și efectuarea testelor de audit pentru îmbunătățirea eficienței și în evaluarea evoluției indicatorilor financiari cheie și ale cifrelor reale versus celor bugetate.
  • Înainte de a se alătura echipei Mazars, a lucrat în Ascentor Business Services, Garanti Group România și PricewaterhouseCoopers Audit România.
  • Răzvan are cunoştinţe avansate de limba engleză,  cunoştinţe intermediare de franceză și cunoștințe de bază de italiană.

Doriţi să aflaţi mai multe?

Pagini în care apare Răzvan Butucaru

Un parteneriat global şi echipe dedicate excelenţei şi serviciilor de afaceri

Un portofoliu cuprinzător de servicii personalizate

Abordare sectorială

Ştiri internaţionale şi locale Mazars