Raport anual 2009 / 2010 Mazars publica conturile globale consolidate: ultima versiune a raportului nostru anual (2009/2010)

Mazars prezintă a şasea ediţie a raportului său anual. În prezent, pe plan mondial, Mazars este singurul grup de audit şi consultanţă care publică un raport anual ce cuprinde situaţiile financiare consolidate ale Grupului, întocmite şi auditate conform IFRS -. Grupul efectuează acest exerciţiu unic din anul 2004

Pentru Mazars, angajamentul faţă de principiul responsabilităţii presupune în primul rând a se supune cerinţelor de exercitare a transparenţei prin publicarea conturilor în aceleaşi condiţii ca şi cele ale clienţilor noştri cotaţi la bursă.

„Anul financiar 2009 - 2010 s-a dovedit a fi unul pozitiv şi încurajator, având o evoluţie continuă şi beneficiind de încrederea pe care multe companii de pe cele cinci continente ne-o acordă. Ritmul susţinut de creştere a numărului partenerilor, dezvoltarea de noi proiecte accentuează importanţa modelului de parteneriat integrat. Suntem hotărâţi să continuăm această creştere dinamică şi în următorii ani, pentru a continua să răspundem aşteptărilor pieţei printr-o ofertă consistentă, globală şi integrată”, afirmă Patrick de Cambourg, preşedinte al Grupului Mazars.

Ca temă a acestui raportul Anual, Mazars a ales acela al „scopului bine definit”,

Pentru Mazars, această perioadă aduce schimbări profunde, o situaţie care determină oameni şi organizaţii să descopere ţelul lor real, influenţa lor personală asupra mediului global din care fac parte. O perioadă de întrerupere poate fi percepută ca o ameninţare, dar în acelaşi timp poate declanşa mecanismul unei noi dinamici pozitive.

Puteţi consulta Raportul Anual online la adresa: http://annualreport.mazars.com/