Actualizarea Raportului Anual 2009 / 2010 ca urmare a Conferinţei Anuale a Partenerilor din decembrie 2010

În urma Conferinţei Anuale a Partenerilor Grupului, care a avut loc la Praga în decembrie 2010, Mazars prezintă o actualizare a celei de-a şasea ediţii a raportului său anual.

Conferinţa Anuală a Partenerilor este un moment cheie al activităţii de parteneriat din cadrul societăţii Mazars. Raportul anual al Grupului care prezintă conturile consolidate ale Grupului, întocmite şi auditate conform IFRS este publicat în fiecare an odată cu organizarea Conferinţei. În cadrul Conferinţei, toţi partenerii noştri discută şi votează strategia Grupului (extinderea geografică, crearea de noi servicii, dezvoltarea resurselor umane, atragerea de noi talente...).

Printre principalele decizii supuse votului în cadrul Conferinţei din decembrie 2010, Mazars a cooptat 58 noi parteneri şi a primit în cadrul Grupului 5 ţări noi. În plus, Mazars a efectuat o operaţiune de creştere externă în Luxemburg.

Puteţi consulta actualizarea Raportul Anual online la adresa: http://annualreport.mazars.com/