Puncte-cheie ale comunicării financiare a grupurilor de asigurări din Europa

De-a lungul anilor, comunicare financiară a devenit un element esențial în promovarea activităților grupurilor mari, mai ales pentru asiguratori, cu modelul lor special de afaceri.

Sondajul nostru este realizat pe baza informațiilor financiare oferite de un eșantion de 16 asiguratori și re-asigurători europeni, informații ce constau în datele rapoartelor lor anuale și materialul de raportare financiară la 31 decembrie 2014.

Temele abordate sunt următoarele:

  • planurile strategice ale grupurilor de asigurări: o analiză a indicatorilor utilizați, precum și principalele mesaje transmise;
  • impactul primei aplicări a noilor standarde privind "pachetul de consolidare" a comunicării financiare;
  • informațiile oferite de asiguratori cu privire la impactul persistenței ratelor scăzute ale dobânzii în Europa;
  • dezvăluirile privind fondul comercial, testele asociate de recuperare și informațiile asociate cu alte active necorporale;
  • comunicările asiguratorilor cu privire la instrumentele financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și problemele legate de mediul de piață;
  • comunicările privind valoarea integrată și principalii indicatori de performanță, și
  • dezvăluirile privind gestionarea capitalului pe un fundal al reformei regulatorii.

Am încercat să facem lumină în ceea ce privește comparabilitatea, inteligibilitatea și pertinența dezvăluirilor, atât în ​​conformitate cu standardele IFRS, cât și cu alte standarde conceptuale, la care va face referire analiza noastră.