Dintre cele 75 de companii listate la bursă, doar 4% au înregistrat un nivel de conformitate de 100%, nivelul mediu fiind 60%

Mazars România a lansat studiul “Corporate Governance: building trust or compliance burden?”, în care analizează companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), din perspectiva conformităţii cu Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB, în contextul aplicării principiului Aplici sau Explici (Comply or Explain - CoE).

Analiza a fost realizată pe baza declaraţiilor companiilor pentru anii 2017 și 2018, în ceea ce priveşte adoptarea recomandărilor din Cod, care reprezintă un ghid creat special pentru a îmbunătăţi practicile companiilor listate în domeniul guvernanţei corporative şi ale cărui principii ar trebui urmate de către acestea.

Guvernanţa corporativă se dovedeşte a fi o arie în continuă evoluţie în cadrul companiilor din România, dezvoltarea acesteia putând fi accelerată şi prin adoptarea unor reglementări specifice. Un exemplu în acest sens este Legea 162 din 06 iulie 2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în care sunt consolidate şi anumite aspecte privind organizarea auditului intern. Codul BVB, cu cele 4 secţiuni ale sale, evidenţiază câteva principii solide, ce stau la baza unui cadru sănătos de guvernanţă corporativă, prin care companiile pot dezvolta o mai bună relaţie cu investitorii şi acţionarii şi se pot proteja împotriva imprevizibilității mediului macroeconomic.

Guvernanța corporativă a devenit în ultimul deceniu un aspect important pentru companiile din România, determinat de nevoia de a construi relații puternice cu toate părțile interesate, de a comunica eficient și transparent și de a arăta deschidere către potențiali investitori. O guvernare corporativă solidă este esențială pentru supraviețuirea pe termen lung a unei organizații. Companiile trebuie să stabilească strategii eficiente de guvernare corporativă, să implementeze controale interne pragmatice și funcții de audit intern eficiente pentru a-și susține obiectivele de afaceri și pentru a asigura o creștere și transparență continuă și durabilă.”, a declarat Răzvan Butucaru, Partner & Financial Advisory Services Leader, Mazars România.

Secțiunea D – Relația cu investitorii – a înregistrat cel mai înalt nivel de conformitate

Pe baza declaraţiilor companiilor listate, secţiunea dedicată relației cu investitorii înregistrează un nivel mediu de conformitate de 75% atât în răspunsurile din 2017, cât și în 2018.

Printre recomandările mai puţin implementate din această secţiune, se numără cea referitoare la organizarea de întâlniri sau conferinţe cu analiştii şi investitorii cel puţin de două ori pe an, informaţiile prezentate cu ocazia acestor întâlniri trebuind să fie publicate pe site-ul companiilor listate în cadrul secţiunii de Relaţii cu Investitorii. Doar 38% dintre companiile care nu au implementat această recomandare au menţionat că intenţionează să facă acest lucru în perioada următoare.

Secțiunea C – Justa recompensă și motivare – a înregistrat cel mai mic nivel de conformitate

Spre deosebire de secţiunea D, criteriile secțiunii C au înregistrat cel mai mic număr de răspunsuri afirmative, gradul de conformitate înregistrând o scădere de 2% în 2018, față de anul precedent, ajungând la un nivel mediu de 22%.

Printre recomandările cu cea mai mică rată de implementare, se numără necesitatea de a publica o politică de remunerare pe site, care ar trebui să conţină detalii legate de criteriile şi principiile de remunerare ale conducerii companiilor. Mai mult de jumătate dintre companii, 58%, care au răspuns negativ la implementarea acestei recomandări, au declarat că intenţionează să publice o politică de remunerare, fără să menţioneze însă un termen.

Secţiunea B – Sistem de gestiune a riscului şi control intern – a  înregistrat cea mai mare evoluţie, influenţată însă şi de adoptarea unor măsuri legislative

Gradul de conformitate aferent sistemului de gestiune a riscurilor și controlului intern a crescut cu 8% în 2018, de la 61% în 2017 la 69% în 2018.

Dintre recomandările cu cea mai mare rată de îmbunătăţire, 10 sunt incluse în secțiunea B, iar 5 dintre acestea au avut o evoluţie care a depăşit 10% în 2018 vs. 2017 şi se referă la componenţa şi responsabilităţile comitetului de audit. Această evoluție poate fi corelată cu adoptarea unor reglementări specifice din Legea 162 din 06 iulie 2017.

Secțiunea A – Responsabilități – a înregistrat o creștere de 2% în 2018 atingând un grad de conformitate de 49%, față de 47% în 2017. Unul dintre criteriile cu cea mai mare rată de neimplementare aparţine acestei secţiuni şi se referă la implementarea unei politici sau un ghid   privind evaluarea membrilor Consiliului de Administraţie cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. Rata de neimplementare în cazul acestui criteriu fiind de peste 50%.

 

Din totalul de 7.950 de răspunsuri ale companiilor analizate de Mazars România pentru cei doi ani incluşi în studiu, s-a constatat o creştere a ratei de îmbunătăţire a implementării recomandărilor Codului de 3% de la 57% în 2017 la 60% în 2018. Este un rezultat încurajator, dar nu suficient pentru un mediu de afaceri în schimbare continuă, în care companiile trebuie să fie pregătite să facă față unei multitudini de riscuri și provocări.

 

Contact media

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania
Emilia.Popa@mazars.ro | 0741.111.042

Despre Mazars

Mazars este o organizație internațională, integrată și independentă, specializată în audit, consultanţă financiară, contabilitate, servicii fiscale şi juridice.

De la 1 iulie 2019, Mazars operează în 89 de țări și teritorii și se bazează pe experiența a 40.000 de profesioniști, pentru a acorda sprijin specializat multinaționalelor, companiilor mici și mijlocii, investitorilor privați și organismelor publice, în fiecare etapă a dezvoltării lor.

În România, Mazars are o experiență de 25 de ani în audit și consultanță financiară, servicii fiscale, contabilitate, salarizare și administrare de personal. Echipa locală cuprinde 220 de profesioniști.

www.mazars.ro | https://www.linkedin.com/MazarsRomania/