Finanţe corporative şi securitate cibernetică

 1. Consultanţă în gestiunea fluxului de numerar
  • Sprijinirea planificării strategice a activităţii clienţilor dumneavoastră pe termen scurt;
  • Analiza nevoii de lichidităţi prin concentrarea imediată asupra estimării de numerar pe termen scurt şi identificarea a noi surse de finanţare: extinderea duratei datoriilor faţă de furnizori prin amânarea termenului de plată sau accelerarea încasării creanţelor;
  • Evaluarea opţiunilor alternative de finanţare a lanţului de aprovizionare (factoring, soluţii de discounting).
 2. Revizuire independentă a afacerilor
  • Pregătirea unei evaluări independente a afacerii dumneavoastră şi a fluxurilor de numerar, similar cu un raport simplificat de analiză de diagnostic financiară (due diligence), care poate fi furnizat unor părţi terţe interesate, precum investitori sau instituţii financiare, pentru a creşte încrederea şi a obţine finanţare suplimentară.
 3. Consultanţă în elaborarea modelelor financiare
  • Pregătirea estimărilor financiare integrate pe termen scurt pentru a susţine deciziile imediate de investiţii/ finanţare;
  • Îmbunătăţirea actualului plan de afaceri şi a estimărilor viitoare prin includerea scenariilor de sensibilitate.
 4. Consultanţă privind datoriile
  • Evaluarea capitalului de lucru necesar şi sursele de finanţare pe termen scurt, inclusiv noile scheme de finanţare guvernamentale;
  • Revizuirea structurii datoriei actuale pentru a decide renegocierea facilităţilor curente, în vederea oferirii unei structuri alternative de eliberare a lichidităţilor pe termen scurt sau atragerea de capital de lucru suplimentar/ facilităţi de investiţii garantate de stat;
  • Evaluarea planurilor de contingenţă privind reducerea costurilor şi conversia lichidităţilor sau activelor, care să poate fi aplicate cu rapiditate.
 5. Securitate cibernetică/ Rezilienţă IT
  • Alinierea sistemelor tehnologice la noile cerinţe de afaceri prin concentrare asupra strategiei digitale şi de telemuncă;
  • Revizuirea arhitecturii IT curente şi a planurilor de recuperare în caz de dezastru cibernetic, pentru a le pregăti în vederea potenţialelor direcţii de evoluţie a afacerii.
 6. Transformarea şi optimizarea proceselor 
  • Utilizarea RPA pentru optimizarea şi reproiectarea proceselor în vederea reducerii presiunii asupra angajaţilor;
  • Pregătirea „forţei de muncă digitale” (roboţi);
  • Sprijinirea organizaţiei cu instrumente de process mining, pentru obţinerea unei mai bune imagini asupra proceselor şi etapelor necesare îndeplinirii obiectivelor de afaceri şi transformării companiei actuale într-una mai performantă şi mai eficientă.