Servicii de Contabilitate și îndeplinire a obligațiilor declarative

La începutul anilor ’90, Mazars a fost implicată, alături de Ministerul Finanțelor Publice din România, în implementarea unui nou sistem de contabilitate inspirat, în bună măsură, de cel francez; recent, beneficiind de sprijinul colegilor noștri de la Paris, am început să lucrăm îndeaproape cu autoritățile române la redactarea standardelor contabile, aliniate standardelor internaționale din domeniul asigurărilor.

În cadrul acestei linii de servicii oferim următoarele:

•     Configurarea sistemului contabil și asistență inițială la setarea proiectului

•     Evidența contabilă și verificarea acesteia pentru entitățile cu personalitate juridică înregistrate în România, cât și a sediilor permanente din străinătate, deținute de persoanele juridice române

•     Pregătirea declarațiilor fiscale impuse de legislația fiscală românească

•     Întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu standardele românești de contabilitate și standardele internaționale de raportare financiară

•     Asistență în procesele de rambursare a TVA și în timpul controalelor întreprinse de autoritățile române.