Alte servicii de consultanță financiar-contabilă

Furnizarea de servicii de contabilitate este una din competențele principale ale Mazars și reprezintă, de asemenea, o zonă importantă a operațiunilor noastre din România. Acordăm o atenție deosebită dezvoltării unor relații strânse și de lungă durată cu clienții noștri.
  • Verificarea corectitudinii contabilității și revizii contabile;
  • Asistență de specialitate pentru garantarea continuității activității financiar-contabile pentru îndeplinirea temporară a responsabilităților contabilului-șef, directorului financiar sau alte activități de contabilitate;
  • Pregătirea manualului politicilor și procedurilor contabile;
  • Asistență financiar-contabilă și fiscală în timpul lichidării activității companiilor.