Înregistrare Fiscală în România

Primul pas în stabilirea relației cu autoritățile fiscale îl constituie înregistrarea dumneavoastră la autoritatea fiscală competentă, de unde veți obține codul fiscal.

În funcție de natura activității pe care o veți desfășura și de statutul dumneavoastră juridic, trebuie să depuneți o declarație privind taxele, impozitele și contribuțiile pe care sunteți obligați să le plătiți în legătură cu activitatea dumneavoastră în România. Prin urmare, echipa noastră vă poate oferi asistență în următoarele domenii:

  • Înregistrare fiscală sau asistență pe parcursul înregistrării, prin completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de Codul de Procedură Fiscală;
  • Înregistrarea sediilor permanente;
  • Înregistrarea ca plătitor de TVA în România;
  • Înregistrarea sediilor secundare;
  • Actualizarea informațiilor declarate inițial cu modificările ulterioare;
  • Consultanță privind cerințele legale și îndeplinirea lor de la demararea activității pentru a evita amenzile impuse de autoritățile fiscale în cazul neîndeplinirii acestora.