Impozit pe Profit și Taxe Locale

Legislația fiscală română este în continuă schimbare, și în consecință multe societăți comerciale întâmpină dificultăți în încercarea de a găsi în timp util informațiile care îî vizează și de a aplica noile prevederi legislative.
Din poziția de consultanți fiscali, scopul nostru este de a fi în permanență la curent cu modificările din sectorul legislativ, făcându-vi-le cunoscute (în conformitate cu activitatea pe care o desfășurați) și oferindu-vă asistență în aplicarea lor corespunzătoare.

Impozit pe Profit

Specialiștii noștri vă oferă asistență în următoarele domenii privind impozitul pe profit prin:

 • Monitorizarea celor mai recente amendamente legislative pertinente activității pe care o desfășurați;
 • Consiliere fiscală zilnică cu privire la tratamentul fiscal al cheltuielilor și veniturilor la nivelul companiei, prin aranjamente flexibile sub forma liniilor de asistență telefonică;
 • Revizuirea calculelor fiscale și a declarațiilor fiscale pe o bază trimestrială și la sfârșitul anului;
 • Identificarea potențialelor facilități fiscale disponibile pentru activitatea pe care o desfășurați.
 • Efectuarea analizei specifice tratamentelor fiscale aplicabile diferitor situații precum:
  • Leasing financiar și operațional;
  • Reevaluarea rezervelor;
  • Amortizarea contabilă și fiscală;
  • Provizioane pentru clienți incerți;
  • Formarea și stornarea rezervelor;

Taxe Locale și Taxe pentru Autorizațiile de Construcție

Dat fiind numărul mare de taxe și impozite practicate pe teritoriul României, multe societăți comerciale nu reușesc să-și îndeplinească obligațiile fiscale, făcând obiectul controalelor efectuate de inspectorii fiscali locali care, de cele mai multe ori, au ca rezultat plata unor sume suplimentare la care se adaugă și plata amenzilor și a penalităților.

Astfel de situații neplăcute ar putea fi ușor evitate apelând la serviciile specializate de asistență oferite de profesioniștii noștri. 

Echipa noastră vă poate asista la:

 • Identificarea tuturor taxelor și impozitelor locale, corespunzătoare activității pe care o desfășurați;
 • Evaluarea sumelor datorate și depunerea declarațiile fiscale pertinente;