Taxare Indirectă

Taxa pe valoare adăugată, accizele și taxele vamale pot însuma până la o treime din cifra anuală de afaceri a unei societăți comerciale. Ca atare, în lipsa unei prognoze și gestionări corespunzătoare, impozitele indirecte pot avea un impact extrem de puternic asupra fluxului de trezorerie al unei societăți comerciale. Dat fiind faptul că impozitele indirecte expun toate tipurile de activități unor riscuri semnificative, ele necesită o atenție și o gestionare specială.

Conformitatea cu cerințele legislației privind gama largă de impozite indirecte, de la TVA la accize / impozite vamale, necesită o gândire rapidă și acțiune imediată. Mazars se oferă să vă ajute să înțelegeți ce trebuie să faceți astfel încât să vă îndepliniți obligațiile fiscale.

Taxa pe Valoare Adăugată (TVA)

TVA este o taxă curentă, din ce în ce mai complexă, putând exercita un impact direct asupra rezultatelor finale prin atragerea unor penalități considerabile în cazul în care o înțelegeți greșit. O decizie eronată în faza de planificare poate atrage după sine efecte adverse pentru întreaga rețea de furnizare.

TVA este de departe cel mai sensibil impozit indirect. Chiar dacă reglementările în materie de TVA din țările Uniunii Europene sunt armonizate, există, totuși, cerințe specifice în fiecare din aceste țări, care trebuie îndeplinite de către fiecare entitate. Având în vedere interpretările flexibile ce pot fi date reglementărilor europene sau naționale, obligațiile financiare care rezultă din desfășurarea activității trebuie să fie luate în considerare cu deosebită atenție.

Echipa noastră experimentată abordează în perspectivă probleme legate de conformitatea cu legislația în vigoare, ajutându-vă astfel să minimizați penalitățile și dobânzile aferente, cât și impactul tranzacțiilor asupra altor domenii de activitate precum auditul și fiscalitatea.

Mazars vă poate ajuta cu:

 • Consultanță cu privire la orice tip de tranzacție transfrontalieră și națională (analiza tranzacției transfrontaliere în cooperare cu colegii noștri de la alte birouri Mazars);
 • Structurarea operațiunilor / proceselor unei societăți comerciale astfel încât să se diminueze impactul TVA;
 • Analiză fiscală din perspectiva TVA;
 • Înregistrare în scopuri de TVA în România (e.g. înregistrare directă în scopuri de TVA a unei societăți comerciale nerezidente, înregistrare a unei companii românești);
 • Servicii pentru asigurarea conformității cu legislația în materie de TVA (întocmirea jurnalelor de vânzare-cumpărare, întocmirea deconturilor de TVA, verificarea îndeplinirii obligațiilor fiscale etc.);
 • Asistență în cadrul auditurilor TVA, inclusiv reprezentarea / asistarea reprezentanților societății în discuțiile cu autoritățile fiscale;
 • Elaborarea contestațiilor fiscale împotriva deciziilor de evaluare emise de autoritățile fiscale;
 • Asistarea clienților în obținerea avizelor Ministerului de Finanțe, precum și a hotărârilor obligatorii;
 • Instruirea personalului cu privire la probleme concrete în materie de TVA;
 • Rambursarea TVA atât persoanelor taxabile rezidente cât și a celor nerezidente; rambursarea TVA plătită în străinătate de către entități române;
 • Asistență zilnică.

În funcție de necesitățile clienților săi, Mazars îi poate sprijini nu numai în București, dar și pe tot cuprinsul țării.

Accize / Impozite vamale

În timp ce unele accize sunt armonizate în teritoriul Uniunii Europene, altele nu sunt, fiind supuse reglementărilor naționale specifice. Conformitatea cu cerințele legale și îndeplinirea tuturor formalităților reprezintă factori-cheie în diminuarea riscurilor inutile și reducerea costurilor. În ciuda tendinței de a limita barierele comerciale, impozitele vamale rămân, totuși, un domeniu de mare interes datorită nenumăratelor reglementări stricte.

Mazars vă poate sprijini oferindu-vă:

 • Consultanță cu privire la îndeplinirea formalităților legate de accize;
 • Analize fiscale din perspectiva accizelor;
 • Asistență în timpul inspecțiilor fiscale și soluționarea disputelor cu autoritățile fiscale;
 • Asistență în îndeplinirea formalităților vamale;
 • Consultanță cu privire la clasificarea tarifară, regimul tarifar preferențial și regula nerambursării impozitelor achitate pentru bunurile importate.
 • Consultanță privind regimurile economice;
 • Asistență în timpul auditurilor efectuate de autorități;
 • Pregătirea personalului pentru aspectele specifice ale accizelor și taxelor vamale;
 • Asistență în timpul autorizării ca AEO.

Document

AEO Brochure Mazars
AEO Brochure Mazars