Servicii de mediu

In luna martie 2020, Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de acțiune pentru economia circulară. Acesta are ca principal obiectiv pregătirea economiei europene pentru un viitor verde, consolidarea competitivității, protejarea mediului și drepturilor consumatorilor.

Pentru România, tranziția către o economie circulară implică multă conștientizare în ceea ce privește mediul înconjurător, de la producători, până la consumatori și operatorii care gestionează deșeurile. În luna iulie 2020, România se regăsea pe lista Uniunii Europene cu 25 de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește calitatea aerului, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, epurarea apelor uzate, protejarea rețelei Natura 2000, controlul național al poluării și protejarea pădurilor. În acest context, devine evidentă nevoia unei noi abordări a problemei de mediu, alături de măsuri adecvate pentru o implementare eficientă a legislației naționale privind protecția mediului.

Mazars a inițiat o nouă linie de consultanță pentru a sprijini companiile să răspundă provocărilor specifice legislației de mediu, atât celor ce vizează protecția mediului, cât și obligațiilor la fondul pentru mediu.

Protecția Mediului

 • Conformitatea cu prevederile legale:
  • Consultanță de mediu pe probleme specifice protecției mediului – apă, aer, sol/subsol, zgomot și vibrații;
  • Audit de conformitate cu prevederile legale din care să rezulte un raport cu neconformitățile identificate și măsurile necesare a fi implementate;
  • Efectuarea raportărilor specifice de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot și vibratii), în conformitate cu prevederile din actele de reglementare deținute, atât pe format de hârtie, cât și în format electronic (Sistemul Integrat de Mediu);
  • Efectuarea unui audit de deșeuri din care să rezulte un plan de reducere a cantităților de deșeuri generate;
  • Verificarea spațiilor de depozitare corespunzătoare pentru deșeurile generate și pentru substanțe chimice periculoase;
  • Reprezentarea clientului în relația cu Garda Națională de Mediu și în relația cu autoritățile de mediu;
 • Acte de reglementare - Autorizatie de mediu/Acord de preluare ape uzate:
  • Verificarea modului de conformare cu prevederile legale din punct de vedere al protecției mediului și în conformitate cu actul de reglementare deținut;
  • Solicitarea/revizuirea și obținerea Autorizației de Mediu / Acordului de preluare ape uzate de la Apa Nova București;
  • Întocmirea planului de prevenire a poluărilor accidentale;
  • Verificarea punctelor de lucru și propunerea de măsuri de îmbunătățire a aspectelor de mediu.

 

Fondul pentru mediu

 • Ambalaje:
  • Identificarea tuturor tipurilor de ambalaje puse pe piața națională si stabilirea unei proceduri de lucru în vederea identificării noilor tipuri de ambalaje pentru care pot exista obligații;
  • Identificarea celei mai bune soluții în vederea îndeplinirii obiectivului anual de valorificare, respectiv în mod individual sau prin intermediul unei organizații atestate de către Ministerul Mediului pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare;
  • Verificarea documentelor de trasabilitate în vederea îndeplinirii obiectivelor de valorificare în mod individual și a operatorilor care asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje (de la colector până la reciclator).
  • Rectificarea cantităților de ambalaje declarate eronat inițial la Fondul pentru Mediu;
  • Identificarea obligațiilor privind marca aplicată pe ambalajele produselor;
 • Ecotaxa:
  • Identificarea și încadrarea pungilor și sacoșelor pentru care se aplica Ecotaxa, în conformitate cu prevederile din Ord. nr. 578/2006 cu completările și modificările ulterioare.
 • EEE și BA:
  • Identificarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor și acumulatorilor puse pe piața națională;
  • Înregistrarea la Agenția Națională pentru Protecția Mediului a producătorilor/importatorilor de EEE și BA.
 • Emisii de poluanți:
  • Calculul lunar al taxei pentru emisiile de poluanți pentru deținătorii de instalații de ardere cu o putere instalată egală sau mai mare cu 1 MW.
 • Asistență pe durata controalelor