Pregătirea dosarului

Dosarul prețurilor de transfer este obligatoriu pentru toate societățile care derulează tranzacții cu persoane afiliate
  • Dosarul este elementul central pentru documentarea prețurilor de transfer;
  • Pregătirea dosarului se bazează pe prevederile Ordinul 442/2016;
  • Dosarul include prezentarea grupului și societății, precum și analiza funcționala și economică a tranzacțiilor intra-grup, inclusiv studiile de comparabiliate;
  • Dacă societatea are pregătit dosarul prețurilor de transfer, putem asistat prin revizuirea sau actualizarea acestuia;
  • Avem numeroase proiecte pentru localizarea dosarului prețurilor de transfer, care presupune transpunerea documentației de prețuri de transfer disponibilă la nivel de grup la cerințele legislației din România;
  • Odată cu pregătirea dosarului încercă să indentificăm și să prezentâm clienților principalele riscuri, pentru ca aceștia să poată lua măsurile necesare pentru conformarea cu prevederile legale.
  • Organizăm cursuri specifice pentru clienți privind legislația și practica prețurilor de transfer.