Benchmark-uri

Benchmark-urile, denumite și studii de comparabilitate, sunt acele analize prin care se compară tranzacțiile derulate între societăți afiliate cu tranzacțiile derulate în piață între societăți independente, din punctul de vedere al prețului sau profitului obținut, în scopul verificării respectării principilui prețurilor de piață.
  • Prin accesul la bazele de date internaționale (cum ar fi TP Catalyst, Royalty Range) asistăm clienții în pregătirea benchmark-urilor, acestea fiind elementul central al analizei prețurilor de transfer și implicit al dosarului;
  • Putem pregătii benchmark-uri pentru orice tipuri de tranzacții, de la tranzacții cu produse sau servicii până la redevențe sau împrumuturi;
  • Stabilim împreună cu clienții criteriile de selecție pentru a obține un set de comparabile potrivit pentru specificul tranzacției sau activității societății;
  • Pregătim benchmark-uri atât pentru societăți din România cât și pentru societăți care operează pe alte piețe europene;
  • Putem genera seturile de comparabile din bazele de date, care pot fi ulterior prelucrate de societatea locală sau de grup;