Asistență în cadrul inspecțiilor

Practica inspecțiilor privind prețurile de transfer în România este limitată, motiv pentru care de multe ori societățile nu pot evalua corect rezultatul unei astfel de inspecții;
  • Înainte de începerea inspecției realizăm analize de risc, pe baza cărora clienții pot să evalueze riscul de ajustare și impactul asupra situațiilor financiare;
  • Asigurâm interacțiunea cu grupul, prin informarea acestuia cu privire la principalele cerințe ale legislației local cât și cu privire la modul de derulare al inspecției, stadiul și întrebările adresate de inspectori
  • Asistăm clienții noștri în cadrul inspecțiilor, prin participarea la discuții cu echipa de inspecție, răspunsuri la întrebări punctuale, pregătirea de situații sau informații cerute de echipa de inspecție;
  • Pregătim contestații la raportul de inspecție fiscală privind prețurile de transfer și documentația necesară pentru acțiunea în instanță;