Acordul de preț în avans

„Acordul de preț în avans este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului/plătitorului, referitoare la stabilirea condițiilor și modalităților în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, prețurile de transfer, în cazul tranzacțiilor efectuate cu persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal. Tranzacțiile viitoare care fac obiectul acordului de preț în avans se apreciază în funcție de data depunerii cererii. Contribuabilul/plătitorul va putea solicita un acord de preț în avans și pentru determinarea rezultatului fiscal atribuibil unui sediu permanent”;
  • Acordul de preț în avans este un acord încheiat între autoritățile fiscale și contribuabil prin care acesta din urmă asigură certitudinea caracterului de piață a prețurilor de transfer practicate în cadrul tranzacților intra-grup, pe perioade viitoare. Astfel, în vederea conformării cu prevederile în materie de prețuri de transfer din România, un contribuabil poate opta pentru prezentarea voluntară a tranzacțiilor intra-grup derulate precum și a metodologiei prețurilor de transfer practicate în relația cu persoanele afiliate în fața autorităților fiscale prin intermediul unui acord de preț în avans;
  • Asistăm clienții în pregătirea documentației necesare depunerii unei cereri de obtinere a unui acord de pret in avans;
  • Asistăm clienții în obținerea de acorduri de preturi în avans prin stabilirea de întâlniri cu autoritățile fiscale și prezentarea argumentelor tehnice.