Amnistia fiscală sub forma anulării obligațiilor fiscale accesorii aferente celor principale

Noile prevederi legislative permit anularea obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale (i.e. impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe salarii, impozitul cu reținere la sursă, taxele de mediu etc.) cu scadenta pana la 31 martie 2020.

Contribuabilii pot beneficia de această facilitate în legătură cu obligațiile fiscale principale care au fost stinse cu întârziere sau generate de sumele suplimentare declarate prin intermediul unor declarații rectificative sau impuse în urma unui control fiscal, astfel:

  • Realizarea unei conformari voluntare cu privire la aspectele fiscale aferente perioadei anteriore datei de 31 martie 2020, fără a suporta efectele negative ale impunerii unor accesorii (i.e. rectificarea erorilor raportate în declarațiile fiscale, nerespectarea reglementărilor fiscale, diminuarea riscurilor fiscale aferente perioadelor anterioare).
  • Recuperarea sau anularea accesoriilor impuse pentru obligatiile fiscale principale care au avut scadenta la 31 martie 2020.

Echipa noastră vă poate asista la:

  • Evaluarea poziției fiscale prin analiza fișei pe plătitor cu scopul de a estima potențialele beneficii ale aplicării unei astfel de facilităti, precum și modalitățile de eficientizare a implementării (creanțe fiscale de recuperat, compensarea obligatiilor restante, modalități de decontare a datoriilor curente);
  • Evaluarea poziției fiscale a societății pentru a identifica aspect fiscale anterioare neconforme sau aspecte fiscale care au impact și în prezent cu scopul de a stabili măsurile pe care societatea le poate adopta pentru diminuarea potențialelor riscuri și de a rectifica pozitia fiscală a societății. 
  • Revizuirea fluxurilor intra-grup pentru perioadele anterioare și efectuarea ajustărilor retroactive, dacă este cazul, pentru a respecta principiul valorii de piață.

Termenul limită este 15 decembrie 2020, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

  1. Toate obligațiile fiscale restante având data scadentă până la 31 martie 2020 sunt stinse;
  2. Toate obligațiile fiscale care au data scadentă între 31 martie 2020 și momentul depunerii notificării sunt stinse (însă, nu mai târziu de 15 decembrie 2020); 
  3. Toate declarațiile fiscale sunt depuse.