Servicii de audit intern

Organizațiile se confruntă cu o cerință sporită de asigurare a unei funcții solide de audit intern.
Legea 162/2017 din 6 iulie 2017 stabilește sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor de organizare a unei activități corespunzătoare de audit intern, și anume pentru:

1. Neorganizarea și neefectuarea activității de audit intern de către entitățile ale căror situații financiare fac obiectul unui audit statutar;

2. Lipsa unui comitet de audit în cadrul entităților de interes public.

Funcția de audit intern le oferă comisiilor, comitetelor de audit, conducerii, autorităților de reglementare și altor părți interesate asigurarea că riscurile organizaționale cheie sunt gestionate în mod eficient și că există un cadru eficace de control intern.

Echipa Mazars de Audit Intern este specializată în aplicarea metodologiilor bazate pe risc pentru prestarea de servicii eficiente de audit intern. Având acces la resurse specializate din diverse industrii, suntem pe deplin pregătiți pentru a ajuta organizațiile să răspundă provocărilor legate de auditul intern, cum ar fi:

Audit intern:

  • Planificarea strategică a auditului intern: sprijinirea organizațiilor pentru elaborarea unui plan de audit intern eficient și bazat pe riscuri
  • Consultanță în vederea funcției de audit intern: sprijinirea funcției de audit intern pentru realizarea de misiuni de audit intern care necesită cunoștințe specifice (de exemplu, audit IT, analize big data, investigații medico-legale, revizuiri actuariale)
  • Misiuni de audit intern: desfășurarea de misiuni de audit intern în cadrul planului de audit al organizației
  • Externalizarea funcției de audit intern: desfășurarea unei funcții externalizate de audit intern (externalizarea auditului intern este permisă conform Legii 162/2017), începând cu stabilirea planului de audit și realizarea misiunilor de audit intern
  • Evaluarea externă a funcției de audit intern: în conformitate cu Standardele 1310 și 1312 ale IIA (Institutul Auditorilor Interni), funcția de audit intern trebuie revizuită cel puțin o dată la 5 ani pentru a respecta Standardele și Codul de etică și pentru a identifica oportunitățile de îmbunătățire
  • Stabilirea cadrului auditului intern: elaborarea politicilor, procedurilor și manualelor de audit intern pentru o funcționare eficientă a activității
  • Formarea auditului intern: asigurarea de cursuri de formare pentru îmbunătățirea funcției de audit intern

Pentru mai multe informații despre dispozițiile Legii 162/2017, click aici.

Specialiștii noștri vă stau la dispoziție pentru mai multe informații și oferte servicii:

Doriţi să aflaţi mai multe?