Guvernanță corporativă, Riscuri și Control intern

Echipa Mazars de management al riscurilor vă va sprijini în obținerea unei eficiențe sporite în ceea ce privește managementul riscurilor organizaționale.

Un cadru eficient de management al riscurilor asigură conducerea executivă și consiliul de administrație că riscurile organizaționale majore sunt identificate și că acestea sunt gestionate în mod corespunzător.

 

Riscul este un element esențial pentru fiecare afacere și trebuie luat în considerare în mod corespunzător. Toate organizațiile se confruntă cu incertitudini și provocări și sunt expuse așadar unui anumit grad de risc. În funcție de modul în care sunt abordate, riscurile pot eroda sau spori valoarea unei organizații.

 

Echipa Mazars de management al riscurilor oferă clienților consultanță specializată și metodologii specifice pentru a elabora o strategie de management al riscurilor, a ajuta la identificarea și prioritizarea riscurilor, la creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în cadrul organizației și, în cele din urmă, la realizarea unui management eficient al riscurilor organizaționale, având în vedere obiectivele operaționale globale ale organizației. Recunoscând că nu există o soluție universală, echipa Mazars colaborează îndeaproape cu dumneavoastră pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră pe baza mai multor factori, printre care apetitul pentru risc, profilul de risc, obiectivele, dimensiunea, nivelul de maturitate și stilul de management.

 

Echipa noastră este alcătuită din consultanți specializați, cu experiență în managementul riscurilor pentru întreprinderi, control intern și guvernanță, care pot ajuta organizațiile prin:

 

 

Guvernanță corporativă și Managementul riscurilor:

 • Dezvoltarea cadrelor de management al riscurilor pentru a încorpora managementul eficace al riscurilor, inclusiv politicile, procedurile și instrumentele ajutătoare de gestionare a riscurilor;
 • Facilitarea identificării și cuantificării riscurilor;
 • Sprijinirea pregătirii registrelor de risc și a planurilor de acțiune ale întreprinderilor;
 • Evaluarea și îmbunătățirea eficacității procesului de management al riscurilor și de guvernare
 • Comunicarea, instruirea și mentoratul în domeniul managementului riscurilor

 

Control intern:

 • Externalizarea funcției de control intern
 • Elaborarea procesului de monitorizare a sistemului de control intern
 • Consiliere cu privire la elaborarea și eficiența funcțiilor dumneavoastră de control intern și conformitate
 • Îndrumare și consiliere pentru implementarea celor mai bune practici
 • Analiza mediului controlului intern în comparație cu diverse cadre de reglementare (de exemplu, SOX).
 • Formare în domeniul controlului intern: furnizarea de cursuri de formare pentru îmbunătățirea mediului controlului intern

Doriţi să aflaţi mai multe?