Pilonul 2 al OCDE: Pregătirea pentru un viitor fiscal diferit

În prezent, peste 140 de jurisdicții au aderat, în principiu, la cadrul global de impozitare minimă, ceea ce reprezintă un plan revoluționar de actualizare a unor elemente-cheie ale sistemului fiscal internațional, care care are nevoie de îmbunătățiri în contextul unei economii globale și digitalizate.

Regulile Pilonului 2 - sistemul mondial de combatere a erodării bazei impozabile (GloBE), au fost elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru a oferi un sistem comun de impozitare care să garanteze că întreprinderile multinaționale (MNE) plătesc un impozit minim global (GMT) de 15% în fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea și generează venituri.

La 14 martie 2022, OCDE a publicat un comentariu cuprinzător și exemple ilustrative cu privire la modul în care ar putea arăta punerea în aplicare a normelor GloBE. Cu toate acestea, având în vedere că normele sunt încă în evoluție, urmărirea progreselor este esențială.

Stadiul implementării în România

Poziționată ca una dintre țările pioniere în acordul inițial al OCDE, România a aderat la principiile Pilonului 2. Demonstrându-și angajamentul, România și-a asumat obligația de a implementa, până la sfârșitul anului 2023, Directiva UE 2022/2523 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare atât pentru grupurile de întreprinderi multinaționale, cât și pentru grupurile naționale de mari dimensiuni din Uniunea Europeană. 

Marile grupuri multinaționale care își desfășoară activitatea în România ar trebui să înceapă în mod proactiv să analizeze și să evalueze impactul potențial al Pilonului 2 prin simularea calculului ratei efective de impozitare (ETR).

Poziția progresistă a României se aliniază cu aspirațiile sale de a promova un mediu favorabil afacerilor care să atragă investițiile și inovarea. Pe măsură ce peisajul evoluează, companiile trebuie să navigheze printre schimbările legislative, susținute de expertiza Mazars, care servește drept busolă în orientarea companiilor spre conformitate și în conturarea unui peisaj de afaceri rezilient.

Ce grupuri vor fi afectate de aceste norme?

Inițiativa GloBE din cadrul Pilonului 2 urmărește să se asigure că întreprinderile multinaționale și grupurile mari cu venituri contabile consolidate la nivel global de 750 de milioane EUR în doi dintre cei patru ani fiscali anteriori plătesc un impozit minim de 15% în fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea. În sens mai larg, Pilonul 2 GloBE se va aplica acelor grupuri care trebuie deja să raporteze în conformitate cu normele de raportare defalcată pe țări (CbCR) și oricăror entități din grupul respectiv, cu unele excepții.

Ce sistem fiscal va fi instituit și cum va funcționa acesta?

Normele implică un sistem de impozite suplimentare plătite la nivelul societății-mamă în cazul în care profiturile din alte părți ale grupului au fost impozitate sub rata minimă de 15% stabilită. Orice impozit suplimentar care nu este colectat în conformitate cu o regulă de includere a veniturilor (IIR) va fi imputat altor entități din grup în conformitate cu o regulă privind plățile subimpozitate (UTPR).

În plus, o normă de impozitare (STTR) va permite țărilor să perceapă o reținere la sursă suplimentară pentru anumite tipuri de plăți externe. Normele permit, de asemenea, guvernelor să introducă un impozit național minim calificat de completare (QDMTT) pentru a se asigura că orice impozit de completare datorat pe profit este colectat în țara în care este generat. În ceea ce privește calcularea impozitului datorat, grupurile se pot califica pentru normele de siguranță propuse, prin care calculele simplificate vor fi acceptate în perioada inițială de raportare.

Când trebuie să se conformeze grupurile?

În timp ce primul set de rapoarte GloBE din Pilonul 2 este așteptat în iunie 2026, grupurile trebuie să efectueze o evaluare inițială a obligației de raportare pe baza calculelor de la sfârșitul anului 2023. Pentru grupurile care raportează în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS), Consiliul IAS propune prezentări de informații referitoare la Pilonul 2 GloBE care ar putea fi solicitate pentru situațiile financiare din 2023. Prezentările de informații impun ca ETR să fie calculat și prezentat pentru fiecare jurisdicție atât pe baza Pilonului 2 GloBE, cât și pe baza situațiilor financiare de bază.

În ceea ce privește calendarele și abordarea fiecărei jurisdicții în parte, statele membre ale UE sunt obligate să transpună directiva în legislația națională până la 31 decembrie 2023 și se așteaptă ca acestea să urmeze calendarele de implementare și de raportare ale OCDE. Regatul Unit a anunțat un calendar de implementare și de raportare similar. Cu toate acestea, unele țări nu au anunțat încă datele de implementare sau abordarea lor exactă.

Pilonul 2 GloBE oferă beneficii?

În ciuda complexității inițiale și a sarcinii de conformare crescute, normele GloBE din Pilonul 2 sunt concepute pentru a se asigura că toate țările beneficiază de o parte echitabilă de impozit, ceea ce este strâns legat de necesitatea ca întreprinderile multinaționale să își îmbunătățească sustenabilitatea modelelor de afaceri. Capacitatea de a arăta mai multă transparență în ceea ce privește impozitul plătit pe jurisdicție este un beneficiu cheie al raportării privind sustenabilitatea întreprinderilor (CSR). În egală măsură, orice decizie organizațională sau operațională rezultată, care încurajează prezența locală, este benefică pentru comunități și oferă securitate economică.

Din punct de vedere intern, Pilonul 2 GloBE poate, de asemenea, să catalizeze directorii financiari pentru a încuraja consiliile de administrație să investească în extinderea și îmbunătățirea sistemelor actuale pentru a automatiza și raționaliza colectarea taxelor și respectarea acestora la nivelul întregului grup.

Care sunt principalele provocări?

Pe măsură ce jurisdicțiile încep să pună în aplicare normele, înțelegerea impactului fiscal și de conformitate asupra acordurilor actuale este o provocare, la fel ca și termenele de punere în aplicare.

Pe măsură ce OCDE aduce mai multe clarificări și tot mai multe jurisdicții pun în aplicare legile locale, șefii administrațiilor fiscale vor fi presați să evalueze impactul noilor norme. Având în vedere că raportarea financiară se bazează pe informațiile de la sfârșitul anului 2023, termenele sunt strânse, ceea ce oferă întreprinderilor multinaționale puțin timp pentru a conveni asupra noilor informații, a efectua calcule și a revizui în mod corespunzător. În plus:

 • În timp ce normele tranzitorii de tip "safe harbour" oferă o abordare simplificată pentru primii trei ani, calculele GloBE complete sunt foarte complexe și necesită date care nu sunt disponibile cu ușurință. Datele inexacte sau incomplete reprezintă o provocare suplimentară atât pentru cerințele de date simplificate, cât și pentru cele complete.
 • Grupurile trebuie să evalueze dacă sunt necesare calcule complete sau dacă vor fi acceptabile calculele simplificate pentru 2024-2026.
 • Normele GloBE au impact asupra multor alte părți ale organizației, inclusiv asupra oricărei restructurări organizaționale necesare, asupra metodologiilor de stabilire a prețurilor de transfer și asupra presiunii sporite de conformitate asupra funcției de audit.

Ce urmează

În primul rând, evaluați dacă vă încadrați în domeniul de aplicare a normelor. Pentru acele grupuri care depășesc pragul de 750 de milioane de euro, ar trebui să se efectueze o evaluare de impact la nivel înalt pentru a determina unde se datorează impozitul suplimentar și dacă sunteți eligibil pentru normele tranzitorii de siguranță. Urmează:

 • Identificarea surselor de date și a mecanismelor și procedurilor de colectare;
 • să stabilească dacă calculele vor fi efectuate la nivel local sau la nivel de grup, ținând seama de modul în care diferitele jurisdicții pun în aplicare normele;
 • Să identifice dacă există beneficii în cazul în care se aplică pentru oricare dintre alegerile GloBE;
 • Să revizuiască metodologia și ajustările privind prețurile de transfer;
 • Să analizeze dacă se suportă un impozit în exces și să restructureze, dacă este cazul.

Un proces care include identificarea riscurilor și a beneficiilor pentru funcțiile existente va fi esențial pentru a pregăti operațiunile de afaceri pentru viitor.

De ce este esențială o abordare internațională

Abordarea GloBE necesită o abordare internațională care să facă legătura între modul în care sunt afectate entitățile-mamă și filialele în funcție de venituri și de locație. În calitate de parteneriat integrat la nivel internațional care operează în peste 90 de țări și teritorii din întreaga lume, capacitatea de a apela la expertiza a peste 44.000 de profesioniști ne permite să colaborăm îndeaproape cu clienții afectați.

După ce a fost consultată în cadrul elaborării normelor GloBE la nivelul OCDE și având cunoștințe vaste în materie de raportare CbC, echipa noastră globală de experți poate:

 • să ajute la calcularea impozitului suplimentar potențial datorat în cadrul acordurilor existente,
 • să vă revizuiască procesele și controalele de raportare CbC;
 • evaluarea pregătirii pentru Pilonul 2 și identificarea lacunelor,
 • evaluarea eligibilității pentru "safe harbour",
 • evidențiați principalele domenii de risc și potențialul impact al Pilonului 2 și rezumați propunerile și stabilirea priorităților,
 • concepeți o foaie de parcurs și planuri de punere în aplicare pentru conformitatea cu Pilonul 2 și optimizarea, dacă este cazul.

Mazars sprijină deja clienții în călătoria lor în cadrul Pilonului 2 GloBE cu ajutorul instrumentului nostru Pilon 2 pentru a sprijini calculul punctelor de date și pentru a ajuta la urmărirea progresului Pilonului 2 GloBE țară cu țară.

Solicită o ofertă