Prețuri de Transfer

Echipa Mazars vă poate asista în toate ariile legate de prețurile de transfer. Avem o bogată experință privind legislația de prețuri de transfer din România și am asistat în decursul timpului un număr important de societăți și grupuri în legătură cu această problematică.

Echipa noastră asistă cu argumente tehnice clienții în cadrul inspecțiilor realizate de autoritățile fiscale din România. De asemenea, asistăm clienții în pregătirea politicilor de prețuri de transfer și pregătim documentația necesară obținerii Acordului de Preț în Avans.

Avem acces la bazele de date internaționale folosite în mod uzual în documentarea prețurilor de transfer.Lucrăm în strânsă cooperare cu colegii noștri din celelalte birouri Mazars și vă putem oferi soluții, care s-au dovedit eficiente pentru clienții din diferite sfere de activitate, precum și observații cu privire la specificul abordărilor adoptate de autoritățile fiscale din România. Profesioniștii noștri combină abilitățile tehnice din domeniul fiscal cu managementul economic și de afaceri pentru a ajuta clienții să-și însușească mecanismele de stabilire a prețurilor de transfer.

Ne axăm pe indetificare potențialelor riscuri pe care o societate le poate avea în cazul unei inspecții privind prețurile de transfer și încercăm împreună cu clienții noștri să indetificâm cele mai bune soluți pentru limitarea riscurilor, în scopul respectării prevederilor legale. 

Legislația privind prețurile de transfer în România

Prețurile de transfer sunt acele prețuri stabilite între persoane/societăți afiliate pentru vânzare de bunuri, prestarea de servicii, transferul de proprietate intelectuală, acordarea de împrumuturi sau orice alte tipuri de tranzacții care au impact asupra profitului impozabil. Prețurile de transfer trebuie să fie stabilite la nivel de piață.

Stabilirea și documentarea prețurilor de transfer reprezintă una dintre cele mai importante probleme ale fiscalității cu care se confruntă în prezent grupurile românești și multinaționale. În România numărul inspecțiilor fiscale care au vizat și verificare respectării legislației privind prețurile de transfer a crescut semnificativ în ultimii 3-4 ani. Având în vedere faptul că legislația există încă din anul 2008, autoritățile nu mai consideră că dosarul prețurilor de transfer este un element de noutate, iar controalele pe acestă temă sunt un element constant al tuturor inspecțiilor fiscale pentru acei contribuabili care derulează tranzacții cu persoane afiliate. Subiectul impozitării grupurilor multinaționale este unul de mare actualitate în spațiul public din România, motiv pentru care autoritățile fiscale încearcă, din ce în ce mai des, să verifice conformarea societăților românești care fac parte din aceste grupuri, cu legislația în vigoare.

În cazul unui control, riscul este constă în posibila ajustare a prețurilor folosite în relația cu societăți afiliate, ajustare prin care fie se mărește venitul fie se scade cheltuiala înregistrată de societate din România, cu scopul creșterii profitului impozabil.

În România toate societățile care derulează tranzacții cu persoane afiliate, cu o valoare peste pragurile de materialitate stipulate în Ordinul 442/2016, sunt obligat să documenteze caracterul de piață al prețurilor folosite în tranzacțiile cu societăți afiliate. Societățile care intră în categoria marilor contribuabili trebuie aibă dosarul întocmit la momentul în care depun declarația de impozit pe profit pentru anul respectiv. Celelalte categorii de contribuabili trebuie să prezinte dosarul autorităților în termen de 30 – 60 de zile de la data solicitării, cu posibilitate de extindere cu încă 30 de zile.

Documentarea se face prin dosarul prețurilor de transfer, care trebuie să conțină o serie de informații descriptive prevăzute în Ordinul 442/2016 precum și analiza prețurilor practicate. Analiza se face pe baza metodelor prevăzute în Codul Fiscal și Ghidul OECD privind prețurile de transfer. Deși legislația din România este întocmită pe modelul OECD, există o serie de particularități iar abordare practică a inspectorilor fiscali poate fi, în anumite situații, diferită față de principiile OECD.

Tranzacțiile care sunt în general verificate cu precădere de autoritățile fiscale sunt:

  • Tranzacțiile legate de obiectul principal de activitate al societății;
  • Serviciile intra-grup;
  • Redevențele plătite pentru drepturi de proprietate intelectuală;
  • Împrumuturile.

Principalele categorii de servicii pe care vi le putem oferi sunt:

Document

Transfer Pricing
Transfer Pricing