Servicii administrative

Preluarea sarcinilor administrative pe care le aveți de realizat pentru afacerea dumneavoastră, astfel încât să vă puteți concentra asupra activităților principale.

Respectarea obligațiilor de reglementare, juridice și de guvernanță ale entităților este o sarcină din ce în ce mai importantă și laborioasă. Asigurarea reglementărilor în vigoare  reprezintă o prioritate pentru toate companiile, însă vă poate afecta resursele. Consultanții noștri pot gestiona toate etapele în asigurarea conformității, permițând echipei dumneavoastră să se concentreze asupra atribuțiilor de bază.

Abordarea noastră

Majoritatea companiilor depun eforturi pentru a respecta cadrele legale și de reglementare în care își desfășoară activitatea. Normele și reglementările în continuă schimbare pot pune presiune asupra echipelor interne, în incercarea de a rămâne la curent cu noile evoluții din alte jurisdicții.
Companiile care reusesc să țină pasul cu obligațiile de raportare statutară beneficiază adesea de performanțe îmbunătățite și sunt capabile să controleze mai bine procedurile și procesele afacerii lor. Sprijinul în efectuarea activităților administrative poate fi esențial pentru reducerea riscurilor și limitarea expunerii la costurile nerespectării legislației cum ar fi amenzile, urmărirea penală sau pierderea drepturilor personalului cu funcții de conducere.
La Mazars, ne ocupăm de fiecare aspect al cerințelor dumneavoastră de servicii administrative în fiecare jurisdicție în care vă desfășurați activitatea. Ne mândrim știind că ajutându-vă avem o contribuție la dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Sfaturile și asistența profesioniștilor noștri dedicați vă vor asigura că vă puteți îndeplini și depăși obligațiile de declarare.

Serviciile noastre

 • Verificarea situației financiare a companiei; 
 • Raportări statistice;
 • Asistență în procesele de înregistrare la diferite autorități; 
 • Asistență în întocmirea proceselor verbale ale adunării generale a acționarilor/asociaților; 
 • Menținerea registrelor obligatorii; 
 • Asistență în pregătirea și depunerea documentației la Registrul Comerțului; 
 • Asistență în procesul de lichidare a entității; 
 • Punerea la dispoziție a unui consultant de secretariat (administrativ).

Servicii de detașare de personal

Din mai multe motive, companiile se confruntă cu diminuări de personal în funcțiile critice pentru afaceri. Este posibil ca oferta de forță de muncă dintr-o anumită locație să nu fie suficient de mare, ritmul recrutării să nu țină pasul cu ritmul de creștere al companiei sau să aveți nevoie de personal pentru un anumit proiect pe o perioadă limitată de timp.

Serviciile noastre de detașare sprijină afacerea dumneavoastră atunci când aveți cel mai mult nevoie de noi. Oferim profesioniști talentați într-o gamă largă de funcții externalizate, care include contabilitate, resurse umane, salarizare și servicii administrative.

Toată echipa noastră se angajează să vă ofere asistență de cea mai înaltă calitate atunci când vă confruntați cu lipsa de personal. Fiecare profesionist are calificările, experiența și atributele personale necesare pentru a lucra într-un cadru dinamic și pentru a face față cu succes diferitelor provocări. Mazars se mândrește cu profesionalismul și entuziasmul oamenilor săi și investește în formarea de experți practicanți și lideri autentici. 

Vă oferim un pachet adaptat nevoilor și obiectivelor dumneavoastră. Asistența noastră reflectă multe dintre serviciile externalizate, cum ar fi: 

 • Asistență contabilă și îndeplinire obligații fiscale declarative; 
 • Raportări financiare; 
 • Resurse umane; 
 • Salarizare; 
 • Management de proiect. 

Solicită o ofertă