Servicii administrative

Preluarea sarcinilor administrative pe care le aveți de realizat pentru afacerea dumneavoastră, astfel încât să vă puteți concentra asupra activităților principale.

Respectarea obligațiilor de reglementare, juridice și de guvernanță ale entităților este o sarcină din ce în ce mai importantă și laborioasă. Asigurarea reglementărilor în vigoare  reprezintă o prioritate pentru toate companiile, însă vă poate afecta resursele. Consultanții noștri pot gestiona toate etapele în asigurarea conformității, permițând echipei dumneavoastră să se concentreze asupra atribuțiilor de bază.

Abordarea noastră

Majoritatea companiilor depun eforturi pentru a respecta cadrele legale și de reglementare în care își desfășoară activitatea. Normele și reglementările în continuă schimbare pot pune presiune asupra echipelor interne, în incercarea de a rămâne la curent cu noile evoluții din alte jurisdicții.
Companiile care reusesc să țină pasul cu obligațiile de raportare statutară beneficiază adesea de performanțe îmbunătățite și sunt capabile să controleze mai bine procedurile și procesele afacerii lor. Sprijinul în efectuarea activităților administrative poate fi esențial pentru reducerea riscurilor și limitarea expunerii la costurile nerespectării legislației cum ar fi amenzile, urmărirea penală sau pierderea drepturilor personalului cu funcții de conducere.
La Mazars, ne ocupăm de fiecare aspect al cerințelor dumneavoastră de servicii administrative în fiecare jurisdicție în care vă desfășurați activitatea. Ne mândrim știind că ajutându-vă avem o contribuție la dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Sfaturile și asistența profesioniștilor noștri dedicați vă vor asigura că vă puteți îndeplini și depăși obligațiile de declarare.

Serviciile noastre

  • Verificarea situației financiare a companiei; 
  • Raportări statistice;
  • Asistență în procesele de înregistrare la diferite autorități; 
  • Asistență în întocmirea proceselor verbale ale adunării generale a acționarilor/asociaților; 
  • Menținerea registrelor obligatorii; 
  • Asistență în pregătirea și depunerea documentației la Registrul Comerțului; 
  • Asistență în procesul de lichidare a entității; 
  • Punerea la dispoziție a unui consultant de secretariat (administrativ).

Solicită o ofertă