Raportare corporativă

Comunicați eficient și transparent către toate părțile interesate

O raportare adecvată oferă o fereastră către cultura organizației. În ultimii ani, importanța pusă pe calitatea raportării a crescut, în contextul reglementărilor mai stricte și a cerințelor sporite din partea utilizatorilor situațiilor financiare. Companiile trebuie să se străduiască mai mult ca oricând să își spună povestea în mod adecvat. Venim în sprijinul organizaţiilor de orice dimensiune, de la start-up-uri cu creștere rapidă la multinaționale consacrate, pentru a le ajuta să comunice clar și eficient.

Abordarea noastră

Autoritățile de reglementare, investitorii și alte părți interesate solicită din ce în ce mai des transparență financiară mai clară și dovezi ale sustenabilităţii unei companii. Ca urmare, se preconizează ca rapoartele de audit să se extindă dincolo de raportarea financiară, pentru a acoperi și strategia, calitatea guvernanței, schemele de remunerare și chiar impactul organizației asupra mediului, angajaților, societății şi altor părți interesate.

Această listă crescândă de cerințe reprezintă deja o provocare pentru echipele de management, iar extinderea ei devine tot mai probabilă. Experiența Mazars îi ajută pe clienții noștri să îndeplinească – și chiar să depășească – cele mai noi standarde de raportare corporativă.

Echipa noastră de profesioniști combină cunoștințe de raportare financiară și contabilitate cu experiența și competența în raportarea non-financiară pentru a oferi o abordare pragmatică asupra acestei activități.

Îi susținem constant pe clienții noștri, oferindu-le soluții integrate în următoarele domenii:

Aspecte financiare

 • Implementarea de noi standarde contabile;
 • Abordarea implicațiilor care decurg din noile standarde și reglementări contabile propuse spre implementare;
 • Conversii GAAP;
 • Fuziuni și achiziții;
 • Asistență în consolidări;
 • Reorganizări de grup;
 • Consolidări complexe;
 • Structuri de finanțare;
 • Reduceri de capital;
 • Evaluări pentru alocarea prețului de achiziție;
 • Evaluări ale plăților pe bază de acțiuni;
 • Scheme de pensii;
 • Proiecte de infrastructură.

Aspecte non-financiare

 • Întocmirea de rapoarte anuale non-financiare integrate;
 • Asistență în stabilirea prezentărilor riscurilor privind guvernanța corporativă;
 • Colectarea și compararea datelor non-financiare în vederea raportării către echipa de management, consiliul de administrație și alte părţi interesate;
 • Identificarea indicatorilor de performanță;
 • Asistență în dezvoltarea unor cadre de raportare integrate.

Desfășurăm un proces continuu de inovare pentru a proiecta și dezvolta instrumente și soluții personalizate, care să ne susțină munca și să ne ajute să oferim valoare și informații superioare.

Echipa noastră

Avem profesioniști dedicați analizei celor mai recente standarde de contabilitate și raportare corporativă, familiarizați cu cerințele de reglementare din diferitele părți ale lumii și care dețin o vastă experiență în diferite industrii.

Membrii echipei noastre se întâlnesc constant cu organismele de reglementare, participă la grupuri de lucru din diverse sectoare și colaborează ca o singură echipă globală și integrată pentru a împărtăși cunoștințe și bune practici. Astfel, putem oferi în mod proactiv consultanță clienților noștri cu privire la standardele viitoare și implicațiile acestora.

Solicită o ofertă