Audit și asigurare

Suntem partenerul care vă ajută să evaluați procesele de raportare financiară, si dacă sunt pregătite să facă față provocărilor generate de cerințele sporite de raportare.

Mazars România este una dintre puținele firme cu o rețea globală de profesioniști de audit cu experiență bogată.

Gama noastră de servicii cuprinde:

Audit statutar

În calitatea noastră de membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, efectuăm audit statutar pentru societăţi comerciale atunci când legislaţia le impune să îşi supună situaţiile financiare operaţiunii de audit, în special atunci când au depăşit limitele de valori ce impun audit statutar, când sunt obiectul unor operaţiuni de fuziune, divizare etc.

Audit contractual

Pe lângă cerinţa obligatorie pentru audit statutar, în practică, unele entităţi pot decide în mod voluntar să îşi supună situaţiile financiare operaţiunii de audit. Examinăm / audităm situaţii financiare întocmite în conformitate cu diverse standarde (IFRS, GAAP francez, GAAP german, GAAP austriac, GAAP SUA, etc.), precum şi situaţii financiare sau rapoarte consolidate conform politicilor şi procedurilor specifice anumitor grupuri de societăţi comerciale.

Audit IT

Analiza sistemelor IT / S şi a mediului IT poate avea o valoare semnificativă pentru societăţile comerciale, iar noi dispunem de capacitatea necesară pentru a asista clienţii în acest sens.

Auditul finanţării proiectelor şi al împrumuturilor

Serviciile noastre includ şi auditarea finanţării proiectelor, a împrumuturilor şi a altor rapoarte similare întocmite pentru instituţii financiare internaţionale sau organizaţii internaţionale. Mazars România se află printre puţinele firme de audit autorizate de Banca Mondială pentru a audita proiecte de anvergură finanţate de această instituţie în România.

Alte servicii conexe serviciilor de asigurare şi audit

Serviciile noastre includ şi o gamă largă de alte servicii de asigurare (de ex. examinarea informaţiilor financiare prospective), precum şi alte servicii conexe (proceduri agreate, compilarea situaţiilor financiare)

Mazars are experiență în coordonarea proiectelor complexe transfrontaliere și o abordare multidisciplinară care reunește specialiști în domeniul auditului, contabilității și serviciilor fiscale.