Mazars Salută Reforma Europeană a Auditului

Lansat în anul 2010, procesul legislativ al Reformei europene în audit a ajuns la final, dat fiind faptul că noul Regulament și Directiva revizuită au fost votate de către Parlamentul European în data de 3 aprilie 2014. Această reformă a fost adoptată în urma unei dezbateri intense și fructuoase între toate părțile interesate și jucătorii de pe piața relevantă, care se supun unor legislații și practici economice diferite.