Studiu comparativ: Raportarea financiară a băncilor europene 2022

Cu accent pe pierderile de credit așteptate într-un context de incertitudini macroeconomice persistente.

Descărcați studiul

Am analizat rapoartele intermediare din 2022 ale 26 de bănci din 11 țări europene pentru a înțelege mai bine impactul incertitudinilor macroeconomice asupra pierderilor de credit așteptate (ECL). Acest studiu este al cincilea din seria sa și urmează ediția a patra a raportului lansat în iunie 2022.

Focus pe pierderile de credit așteptate

Studiul se concentrează în principal pe impacturile legate de ECL și acoperă:

  • Impactul taxelor ECL din T1 2022 asupra profitului sau pierderii și a indemnizațiilor ECL;
  • Indemnizații ECL: modificări ale ratelor de acoperire și alocării între etape;
  • Ajustări/suprapuneri post-model;
  • Informații anticipative;
  • Războiul din Ucraina afectează pierderile de credit așteptate pentru T1 2022.