Aspecte contabile și fiscale legate de închiderea anului financiar 2022

Mazars a organizat un eveniment online, dedicat principalelor aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere pentru închiderea exercițiului financiar 2022.

Evenimentul a abordat cele mai importante elemente pentru închiderea cu succes a anului financiar: spețe contabile și fiscale, aspecte de salarizare și personal, prețuri de transfer și noutăți fiscale pentru 2023, cu accent pe situații practice.

Vizionați înregistrarea mai jos

Agenda:

 • Aspecte contabile
  • Modificări și completări aduse Ordinului 1802/2014 în cursul anului 2022;
  • Principalele aspecte de avut în vedere la evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  • Politici contabile, estimări, corecții;
  • Conţinutul obligatoriu al notelor explicative la situaţiile financiare anuale pentru toate categoriile de entităţi raportoare.
 • Salarizare & resurse umane
  • Elemente suplimentare de informare la angajarea în muncă;
  • Noi clauze contractuale;
  • Concedii suplimentare și alte zile libere;
  • Regulamentul intern.
 • Impozite directe
  • Definitivarea calculului de impozit pe profit: ajustări, credite, reduceri;
  • Noi măsuri privind sponsorizarea;
  • Impactul regimului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
  • Taxe locale;
  • Regimul fiscal al distribuirilor de dividende.
 • TVA și impozite indirecte
  • Ajustări TVA: inventarierea anuală, casare, creanțe neîncasate;
  • Bunuri acordate gratuit (sponsorizare, protocol), reduceri comerciale;
  • Documente justificative pentru operațiunile scutite de TVA.
 • Prețuri de transfer
  • Tranziția la raportarea publică CbC. Care sunt noutățile?
  • Aspecte care pot declanșa audituri ale prețurilor de transfer.

Lectori

 • Mariana Dragomir, Director, Accounting, Mazars
 • Cătălina Călinescu, Director, HR & Payroll, Mazars
 • Cristian Botezatu, Senior Manager, Tax, Mazars
 • Mihaela Hampu, Senior Manager, Tax, Mazars
 • Anca Lamba, Senior Manager, HR & Payroll, Mazars
 • Adrian Mutea, Manager, Tax, Mazars
 • Alexandra Nechita, Assistant Manager, Tax, Mazars