Deblocarea unor sume în contextul rambursării TVA poate ajuta companiile să îşi menţină activitatea

28 aprilie 2020

Evoluţia rapidă a pandemiei COVID-19 a generat consecinţe economice, iar guvernele din toate statele afectate de virus au fost nevoite să adopte diferite măsuri pentru a sprijini mediul de afaceri pus în faţa unor provocări aproape imposibil de anticipat.

OECD a publicat recent un material prin care recomandă guvernelor şi administraţiilor fiscale un set de măsuri, care să limiteze impactul negativ generat de COVID-19, dintre care menţionăm mai jos câteva:

 • amânarea termenelor de depunere a declaraţiilor şi a obligaţiilor fiscale;
 • suspendarea penalităţilor/ dobânzilor de întârziere;
 • suspendarea controalelor fiscale;
 • accelerarea procesului de rambursare a TVA.

În acest context, majoritatea statelor membre au pus în aplicare anumite măsuri, care să asigure deblocarea lichidităţilor pentru companii în această perioadă – Belgia, Franţa, Grecia, Letonia, Luxemburg sau Polonia, anunţând deja implementarea unor mecanisme rapide de rambursare a TVA. 

Chiar înaintea minivacanţei de Paşte, Guvernul României a adoptat un nou set de măsuri fiscale, în contextul evoluţiei COVID-19. Printre acestea, autorităţile au reglementat şi una dintre măsurile mult aşteptate şi solicitate de mediul de afaceri – extinderea rambursării TVA cu control ulterior. De altfel, această măsură s-a regasit încă de la începutul instituirii stării de urgenţă pe site-ul ANAF şi, cu siguranţă, este salutată şi de mediul de afaceri confruntat cu dificultăţi de lichiditate, ca urmare a încetinirii activităţii economice.

Deblocarea unor sume poate ajuta companiile să îşi menţină activitatea şi să îşi plătească angajaţii, diminuând astfel din efectele pandemiei.

În perioada imediat următoare este aşteptată o accelerare a procesului de rambursare a TVA – capitol pe care România trebuie să îl îmbunătăţească. Până acum, majoritatea cererilor de rambursare care depăşeau pragul de 45.000 de lei erau încadrate la risc fiscal mare (cu anumite excepţii în cazul contribuabililor mari şi mjlocii şi al exportatorilor) şi erau soluţionate numai după efectuarea unei inspecţii fiscale.

„Începand cu 16 aprilie 2020, noile prevederi au stabilit ca pentru toate cererile depuse de orice categorie de contribuabili, rambursarea TVA să se efectueze mai rapid, dar sub rezerva unei inspecţii fiscale ulterioare. Vorbim astfel de un avantaj de cash-flow pentru companii şi de o previzionare mai realistă – contribuabilul nu va mai trebui să aştepte finalizarea inspecţiei fiscale pentru a primii banii. În practică, majoritatea inspecţiilor sunt iniţiate chiar şi după expirarea termenului maxim de 90 de zile, prevăzut de Codul de procedură fiscală pentru soluţionarea cererilor de rambursare. Sunt cazuri în care rambursarea de TVA poate dura chiar şi un an, aşa cum este în cazul nerezidenţilor.”, a menționat Alexandru Stanciu, Tax Manager, Mazars România.

Noua procedură poate fi aplicată de către toate categoriile de contribuabili, inclusiv de cei care au depus cereri de rambursare înainte de 16 aprilie 2020, atât timp cât până la această dată nu a început inspecţia fiscală.

Din perspectiva domeniului de aplicare, autorităţile fiscale nu au impus condiţii deosebit de restrictive companiilor, dar există anumite limitări. Exemple în acest sens sunt:

 • situaţiile specifice în care contribuabilii au înscrise infracţiuni în cazierul fiscal;
 • companiile aflate în procedura de lichidare sau de insolvenţă;
 • sau cazurile în care organele fiscale deţin informaţii cu privire la riscul unei rambursări necuvenite, termen foarte dur, dar neexplicitat de legislaţie.

Suplimentar, în cazul companiilor care nu fac parte din categoria contribuabililor mari sau mijlocii, rambursarea nu se va acorda cu control ulterior, dacă este solicitată prin primul decont depus după înregistrarea în scopuri de TVA sau dacă suma de rambursat provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare sau 4 perioade de raportare trimestriale.

Inspecţiile fiscale pot apărea oricând, după cele 30 zile de la încetarea stării de urgenţă.

Considerând deficitul bugetar, este firesc să ne aşteptăm la un val de inspecţii fiscale, iar companiile ar trebui să:

 • se asigure din timp că deţin documente care să justifice beneficiul achiziţiilor efectuate;
 • revizuiască tratamentul TVA aplicabil operaţiunilor derulate.

Focusul ar trebui să fie pe principalele arii de risc:

 • revizuirea politicilor de acordare a discount-urilor şi de organizare a campaniilor promoţionale în care sunt acordate bunuri gratuit;
 • documentarea pierderilor tehnologice/ de inventar;
 • justificarea aplicării scutirilor de TVA;
 • documentarea serviciilor achiziţionate (mai ales a celor intangibile de tip consultanţă sau management, costuri în general cascadate de către grup/ headquarter şi care au fost întotdeauna controversate în cadrul inspecţiilor fiscale).

„Recomandăm companiilor care vor primi TVA fără control iniţial să nu pună pe plan secund revizuirea documentelor, care susţin deductibilitatea TVA solicitată la rambursare. Contribuabilii trebuie sa aibă în vedere că nu discutăm de o rambursare fără control, ci de o amânare a inspecţiei fiscale, care se va derula în aceleaşi condiţii ca şi în cazul inspecţiilor anticipate. Prin urmare, companiile trebuie să fie pregătite oricând pentru începerea unui control, după cele 30 zile de la încetarea stării de urgenţă.”, a menționat Alexandru Stanciu, Tax Manager, Mazars România.

 

Pachetul „Quick Fixes” şi importanţa documentelor necesare pentru justificarea scutirii livrărilor intracomunitare de bunuri, mai ales pentru tranzacţiile derulate începând cu 1 ianuarie 2020

Se observă, în general, o tendinţă a companiilor de a amâna colectarea documentelor până la momentul în care controlul fiscal este anunţat. Dar cu cât mai mult este amânat acest proces de revizuire al documentaţiei, cu atât este mai dificil de colectat documentele ulterior (pot exista schimbări de personal în companie, la furnizori sau chiar lichidarea unor parteneri de afaceri etc.).  

Documentele necesare pentru justificarea scutirii livrărilor intracomunitare de bunuri, mai ales pentru tranzacţiile derulate începând cu 1 ianuarie 2020, odată cu intrarea în vigoare a pachetului „Quick Fixes” şi a exporturilor nu trebuie lăsate în plan secund. O nedocumentare din timp a scutirii de TVA cumulată cu o inspecţie fiscală ulterioară întârziată poate genera dobânzi şi penalităţi de întârziere, care vor fi calculate pe o perioadă mai lungă. Noua măsură este introdusă sub forma unei derogări de la condiţiile generale privind rambursarea TVA şi se va aplica limitat, încetând la 30 de zile după încheierea stării de urgenţă.

„Pe termen scurt, această măsură va reprezenta în mod cert o „gură de oxigen” pentru mediul de afaceri într-o perioadă extrem de dificilă. Cu toate acestea, este necesară o revizuire a procedurii de rambursare, în vederea adaptării acesteia la condiţiile actuale, în care accentul să fie pus pe extinderea tehnicilor de control electronic (metoda de altfel prevăzută de Codul de procedură fiscală şi promovată de ANAF în planul de măsuri privind eficientizarea colectării de venituri la buget, publicat în 2019). În această perioadă, interacţiunea prin intermediul platformelor electronice a salvat multe procese, iar implementarea tehnologiei în timp util a fost esenţială. O inspecţie fiscală bazată pe o verificare electronică, în care ar fi eliminate deplasarea echipelor de control la sediul companiei sau pregătirea şi prezentarea documentaţiei în format fizic ar simplifica mult relaţia ANAF – contribuabil.”, a menționat Bianca Vlad, Partener, Tax Advisory, Mazars România.

 

Contact media

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania
Emilia.Popa@mazars.ro | 0741.111.042

Despre Mazars

Mazars este o organizație internațională, specializată în audit, contabilitate, consultanţă financiară, servicii fiscale şi juridice. Activând în 91 de țări și teritorii, Mazars se bazează pe experiența a 40.400 de profesioniști – 24.400 din partneriatul integrat Mazars şi 16.000 din Alianţa Americii de Nord – pentru a acorda sprijin specializat multinaționalelor, IMM-urilor, investitorilor privați și organismelor publice, în fiecare etapă a dezvoltării lor.

În România, Mazars are o experiență de 25 de ani în audit și consultanță financiară, servicii fiscale, contabilitate, salarizare și administrare de personal. Echipa locală cuprinde 230 de profesioniști.

www.mazars.ro | https://www.linkedin.com/MazarsRomania/